Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: Dataadvisor

DataAdvisor forenkler restore av historiske data

Endring av datalagringssystemer eller backupsystem er for mange IT-teknikere ensbetydende med økte kostnader, masse tidsforbruk og krevende oppgaver, der mye kan gå galt. Kanskje ikke utfordringer ledelsen er klar over når de bestemmer seg for plattformendringer, bytte av serviceleverandører eller enhetssammenslåinger og dermed konsolidering av en rekke IT-systemer. Vårt morselskap, Kroll Ontrack, ble nylig involvert i et prosjekt der en global IT-leverandør hadde signert et mangemillion oppdrag for et internasjonalt …Read More