Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: Nettsky

Hvordan migrerer du petatype av data til nettskyen?

Nettskyen er i dag etablert som en sikker lagringsplass for de fleste. Skepsisen har vært stor og spesielt har eierskap til data og selve kontrollen på hvor data befinner seg vært ledende spørsmål. Fakta er at det kun er skyleverandøren som vet på hvilket datasenter og hvilke servere ditt innhold er lagret på. Lagringsprogramvaren du benytter lever i sin egen verden og den bestemmer selv hvor data lagres, uavhengig av …Read More

World Backup Day viser økning i nettskylagring

Kroll Ontrack, Ibas morselskap, gjør hvert år en internasjonal backup-undersøkelse i forkant av World Backup Day, som inntreffer 31 mars hvert år. I år viser tallene en økning i nettskylagring. Resultater fra de som har mistet data: 51 % benyttet ekstern harddisk til backup, en nedgang på 17 %. 23 % vurderer nå nettskyen. Dette gir en økning på 5 % fra i fjor. Resultater fra de som hadde backup: …Read More

Skal vi prøve en skyløsning?

I dag kjøper 3 av 10 norske bedrifter nettskyløsninger. Sperren er usikkerhet rundt datasikkerhet. Uten tvil vil intelligente løsninger som er virtualiserte, skalerbare, fleksible, sikre og rimelige investeringer, lokke flere i årene som kommer. Hvis man er i startfasen for en slik investering, er det selvsagt viktig å identifisere sine egne krav og behov for datalagring. Deretter må man sette seg inn i hvilke muligheter som finnes i skyen og …Read More