Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: RAID recovery

6 ting som sikrer RAID-systemet

RAID-teknologien har fra den ble innført for 16 år siden, redefinert hvordan lagringssystemene administrerer og lagrer data. Selve basiskonseptet i teknologien er forbausende enkelt – det handler om en konfigurasjon av mange forskjellige fysiske harddisker som sammen skaper RAID arkitektur 0, 1, 5 etc som distribuerer data over alle harddiskene fordi operativsystemet ser på RAID-et som en stor harddisk. Selv om de forskjellige RAID-nivåene har spesifikke beskyttelsesmekanismer mot fysiske feil …Read More