Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: RAID

Korrupte QNAP NAS som benytter RAID

QNAP distribuerte tidligere i år en NAS software oppdatering til sine kunder. Det er mye som kan tyde på at denne oppdateringen kan forårsake en «Silent Data Corruption» da vi den siste uken har tatt imot 5 henvendelser fra kunder med identiske problem knyttet til sitt QNAP NAS-system i et RAID-oppsett. Et Network Attached Storage (NAS) gir høy ytelse, stabilitet og fleksibel lagringskapasitet og er et system som sjeldent havarerer. …Read More