Go to Top

Vanlige feil i virtuelle miljøer og 5 tips for å beskytte dine data

Basert på en fersk undersøkelse fra Kroll Ontrack viser at 40 prosent av organisasjoner som lagrer data i et virtuelt miljø har opplevd minst ett datatap de siste 12 månedene. Undersøkelsen avslørte også at kun en tredjedel av selskapene var i stand til å rekonstruere 100 prosent av de tapte dataene og dermed var det hele 67 prosent av de spurte som ikke fikk alle dataene tilbake igjen.

La ikke det skje meg, tenker du!

Undersøkelsen avdekket at feil på en harddisk / RAID problemer og slettet virtuelle disker / snapshots skaper 72% av alle datatapssituasjoner i VMware-miljøer, noe som betyr at ingen er fullt ut beskyttet mot tap av data.
5 tips for beskyttelse av data i virtuelle miljøer
Hvis du begynner å oppleve problemer med et virtuelle miljøe eller et RAID system, følg disse stegene for å redde dataene dine:
Gjenopprett sikkerhetskopier til et annet volum.

Hvis det er et RAID problem, test backup ved å restore til en annen lokasjon eller ta image kopi av alle RAID diskene før du prøver på en gjenoppbygging.

Ikke opprett nye filer på disken som skal rekonstrueres, eller fortsett å kjøre virtuelle maskiner før de viktige dataene er gjenopprettet.

Ikke kjør fsck eller CHKDSK filsystemet reparasjonsverktøy på en virtuell disk med mindre en god backup er validert ved å gjenopprette den til et annet volum.

Ha alltid en disaster recovery plan på plass for å sikre at du reagerer raskt samtidig som du øker sannsynligheten på å ta riktig recovery beslutning avhengig av scenarioet du står ovenfor.

,