Digital etterforskning - Ibas

Digital etterforskning

Digital etterforskning er først og fremst analyse av elektroniske spor

Vårt digitale etterforskningsteam har kompetanse og verktøyene for å:

 • Vite hvor bevis finnes
 • Sikre bevis i e-post, dokumenter og fra brukernes aktiviteter på pc og mobiltelefon
 • Sikre, analysere, vurdere og forklare hva bevisene betyr
 • Håndtere bevismateriell på en korrekt og verifiserbar metode
 • Bistå som sakkyndig vitne i saker for sivil- og strafferett

Våre dataetterforskningstjenester retter seg hovedsakelig mot privat næringsliv, men vi bistår også politi, offentlig myndigheter og privatpersoner.

Digital etterforskning

gjør elektroniske spor til bevis

Vi hjelper deg å gjøre elektroniske spor til bevis

En gransking involverer som oftest elektroniske spor og problemstillinger i denne sammenhengen er hvor bevisene ligger lagret, hvordan få tilgang til dem, filtrering av relevante data, tolking av informasjonen i forhold til en gitt hendelse og sammen med oppdragsgiver avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes.

Digital etterforskning innebærer vanligvis en sikring og analyse av bevis på harddisker, mobiltelefoner, servere, nettbrett, usb-enheter og fra ulike minnekort.

Profesjonell dokumentasjon gjør elektroniske spor om til sterke bevis. En dataetterforskning kan sikre viktig bevis når man skal utrede om bedriftssensitive data er kommet på avveie.

Slettet e-post, sms eller andre data kan også rekonstrueres.

Vår etterforskningsanalyse kan utrede og forklare et hendelsesforløp og være avgjørende bevis på uregelmessigheter fra utro ansatte.


Granskinger / Ediscovery

Du har sett hvordan politiet sperrer av et åsted frem til etterforskerne er ferdige? Det samme gjelder i en digital verden.

Vår e-discovery metodikk hjelper kunder med effektiv søking i digitale filer, dokumenter og e-post.

Metodikken kan kort beskrives med at vi forbereder dokumenter og filer slik at de blir søkbare og tilgjengeliggjort for en gransking.

Poenget er selvsagt å få relevant og innsiktsfull analyse av materiellet som igjen kan rapporteres direkte til kunden.

Granskinger / Ediscovery

dataetterforskere jobber med mange områder

Våre dataetterforskere jobber med mange områder:

 • Illojalitet på bedriften
 • Tyveri av bedriftshemmeligheter
 • Konkurranserett
 • Kopiering av kildekode og intellectual property/IP-tyveri
 • Konkurs
 • Korrupsjon
 • Kontraktsbrudd
 • Industrispionasje
 • Økonomisk bedrageri
 • Usaklig oppsigelse
 • Hacking
 • Dokumentforfalskning

Sikre bevis! Tenk åsted!

Vår digitale verden kan sammenlignes med et krimåsted. Der har ingen adgang før krimteknikerne er ferdige med sin jobb.

Et raskt innblikk på «åstedet» kan bety en overskriving eller at viktige bevis blir slettet. Du kan også forandre dato- og tidsinnstillinger som ofte er sentral informasjon i våre analyser. Forandres data kan det være vanskelig å skille på dine og gjerningsmannens handlinger.

Sikre bevis

Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!