Ediscovery Review - Ibas

Uavhengig om prosjektet er stort eller lite

Ediscovery.com Review er en kraftig teknologi som leverer raske og nøyaktige resultater uansett om det gjelder små eller store prosjekt.


Dataanalyse og innsyn.

Nå trenger du ikke lenger å benytte ulike systemer for dataanalyse og gjennomgang.

Ediscovery.com Review er en komplett løsning for dokumentgjennomgang og inkluderer datavurdering (early data assessment), analyse, innsyn og dokumentproduksjon på ett og samme sted.

Dataanalyse og innsyn

Oppnå fleksibilitet og kontroll med Ediscovery.com Review

Oppnå fleksibilitet og kontroll med Ediscovery.com Review.

Databaser som inneholder informasjon for gjennomgang fylles ofte av data som ikke er kritiske eller relevante, noe som fører til treg søking og unødvendig store databaser.

Med Ediscovery.com Review har du full kontroll over datamengder, kostnader, lagringsmuligheter og dataformater. Statistikk er tilgjengelig i sanntid slik at du kan ta gode beslutninger og følge opp prosjektet. Du velger selv om du kun skal se metadata, dokumenter i sitt opprinnelige format eller som et TIFF-bilde.

Kontakt oss for en demonstrasjon


Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!