Hva er Ediscovery? - Ibas

Ediscovery i Norge og verden

Ediscovery er et verktøy som håndterer innsamling og utveksling av digitale bevis i rettstvister. Forretningsområdet has sitt utspring fra USA og er generelt mer vanlig som uttrykk og tjeneste i land med mer «common law», eks. Storbritannia.

I disse landene er Ediscovery et krav i sivilrett og i alle granskinger.
Ediscovery i Norge og verden

Ediscovery som teknisk hjelpemiddel

Ediscovery som teknisk hjelpemiddel

Jurister som jobber med sivilrett må lære seg å skille på Ediscovery som en rettslig prosess og den teknikken som er utviklet og i mange tilfeller også blir kalt Ediscovery.

Ediscovery-teknikken er omfattende og kan benyttes i de fleste saker der det er behov for informasjonsinnsamling og analyse av store mengder data i form av e-post, dokumenter, excelark etc.


Ediscovery i Norge

Det blir stadig vanligere for norske jurister å benytte Ediscovery-teknikken. Den er ikke lengre forbeholdt «common law» landene.

Teknikken kan minske kostnader og forenkle og påskynde granskinger i en rekke tilfeller:

Konkuransespørsmål, tilsynsgransking og etterlevelse av lover og regler

I Norge finner vi fleste jurister som benytter eDiscovery-tekniken, innen konkurranserett. Konkurransetilsynet har i de siste årene blitt mer aktive og fokus har vært på kartellvirksomhet, misbruk av stilling og «monopoltilstand» som senest diskutert i Phonero og Telia fusjonen.

I alle slike granskinger må store mengder data samles inn og Ediscovery-teknikken kan bidra til å effektivisere jobben slik at tidsfrister opprettholdes.

Uregelmessigheter, hvitvasking og korrupsjon

Flere virksomhetsadvokater og granskingsansvarlige benytter Ediscovery-teknikken som et verktøy for internrevisjon og for å følge opp lover som eksempelvis Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og Storbritannias UK’s Anti-Bribery Act.  Verktøyet kan da brukes for å gjøre fullstendige granskinger men også som stikkprøver av dokumenter, kommunikasjon eller regnskapsbilag.

Opprettholdelse av taushetsplikt og integritetskrav

Ediscovery-teknikken gjør det mulig å søke og filtrere dokument, filer og e-post for å sikre at personlige og private dokument ikke sikres, distribueres eller føres videre i en gransking. Det er mulig å benytte samme teknikk for å opprettholde kravene i personopplysningsloven og i den nye GDPR (General Data Protection Regulation) som innføres i mai 2018.

Ediscovery-tekniken kan også brukes når personer ønsker å få slettet personlig informasjon iht til de nye personvernlovene. I GDPR’s «the right to be forgotten» er kravene krystallklare. Verktøyene våre kan brukes til å identifisere data samt kontrollere at de faktisk har blitt slettet.


Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!