Ontrack EasyRecovery for MAC

Data recovery software, Ontrack EasyRecovery - får liv i dine Mac-filer!

Ontrack EasyRecovery er en populær prøv-selv data recovery software som passer godt til hjemmebrukere og bedrifter som ønsker å rekonstruere tapte data på MAC-plattformer. Programvaren er i stand til å rekonstruere filer som er skadet eller slettet, samt hente data fra formatert eller korrupte volumer. Den intuitive programvaren er enkelt å bruke.

Programvaren beskytter også de lagrete dataene på harddisken eller SSD-en med proaktiv overvåkningsfunksjoner på disken for å forhindre nedetid og tap av data.

Ontrack EasyRecovery programvare tilbys i versjoner for Windows og Mac, og er tilgjengelig med årlig fornybar lisens. Alle versjoner har ubegrenset antall rekonstruksjoner, og fungerer på alle typer lagringsmedia.


EasyRecovery Home

Ontrack EasyRecovery 11 Home

Denne versjonen er skreddersydd for privatpersoner som har mistet bilder, musikk og private filer. Rekonstruer data i filsystemer både på Windows og Mac plattformer. Støtter rekonstruksjon av ubegrensede datamengder fra lokale eller eksterne lagringsmedier. Enkel i bruk takket være intuitive veivisere. Er nå i tillegg utvidet med funksjonalitet for datasletting og overvåking av data som skal sikre deg at disken havarer uten forvarsel.

Butikk Last ned - Gratisversjon
EasyRecovery Professional

Ontrack EasyRecovery 11 Professional

Ontrack EasyRecovery Professional gir deg nå et forbedret sett med rekonstruksjonssverktøy: Mail Recovery, Hex Viewer, SMART, Bad Block/Block Usage Diagnostics, Imaging tools, Copy Disk og Refresh Disk. Et produkt som bedriftene bare må ha når de skal rekonstruere data fra filsystemer på Windows eller Mac plattformer. Støtter rekonstruksjon av ubegrensede datamengder fra lokale eller eksterne lagringsmedier. Enkel i bruk takket være intuitive veivisere. Er nå i tillegg utvidet med funksjonalitet for datasletting og overvåking av data.

Butikk Last ned - Gratisversjon
EasyRecovery Enterprise

Ontrack EasyRecovery 11 Enterprise

Den mest avanserte versjonen med Network Recovery Support for bedrifter som har behov for å beskytte flere arbeidsstasjoner. Inneholder funksjonalitet for datasletting og overvåking av data. Enterprise versjonen har støtte for rekonstruksjon og sletting av data på VMware. Programvaren støtter rekonstruksjon av både Hardware og Software RAID, og leveres med en rekke forbedrede rekonstruksjonssverktøy: Mail Recovery, Hex Viewer, SMART, Bad Block/Block Usage Diagnostics, Imaging tools, Copy Disk og Refresh Disk.

Butikk Last ned - Gratisversjon

Lavere kostnader. Bedre resultater.

Rekonstruerer data fra lokale/eksterne harddisker (HDD/SSD), optiske og digitale medier, nettbrett og mobiltelefoner som brukes som flyttbare lagringsmedier og disk image filer. Ved hjelp av Ontrack EasyRecovery programvaren kan du til og med rekonstruere viktige filer, e-post, dokumenter, databaser, bilder, musikk og videofilmer fra virtuelle miljøer (gjelder bare Enterprise Edition).

Ontrack EasyRecovery kan skanne igjennom alle områdene på en lokal maskin og bygge opp en katalogstruktur med tapte og slettede filer. Brukerne kan søke igjennom tapte og slettede filer med søkekriterier basert på filnavn. Den raske søkemotoren bygger raskt opp en intuitiv filstruktur med en vanlig Lagre Fil Dialog.

Rekonstruerte filer kan forhåndsvises, og hele prosessen er trygg da de rekonstruerte filene aldri skrives tilbake til disken som skannes. Brukeren kan velge hvilken som helst harddisk for lagring av rekonstruerte filer, inkludert nettverksdisker og flyttbare medier. Det standardiserte APIet som benyttes for å skrive minimerer faren for korrupte disker, og det er ingen begrensninger i forhold til fil- og disk-størrelse.

Hvordan kan Ontrack EasyRecovery hjelpe deg:

 • Støtter Mac OS X 10.4 eller senere.
 • Enkelt å bruke med en helautomatisk veiviser som leder deg gjennom programvaren steg for steg.
 • Databeskyttelse gjennom et standardisert skrive API, noe som minimerer faren for korrupte disker.
 • Proaktiv overvåking av helsesituasjonen for harddisker (HDD/SSD).
 • Sletter data på en sikker og permanent måte.
 • Støtter gjenoppretting av VMDK filer som er lagret på lokale filsystemer.
 • Støtter permanent sletting av filer og mapper på virtuelle disker (dersom Ontrack EasyRecovery kjører på den virtuelle maskinen).
 • Gjenoppretter data fra OS HFS HFS/HFS+, HFS+, HFSX, HFS Wrapper filsystemer.
 • Gjenoppretter data fra FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS 5 filsystemer på eksterne enheter.
 • Gjenoppretting av Hardware RAID og Software RAID inkludert Stripe Sets og Speilede disker.
 • Nettverksstøtte for gjenoppretting av eksterne systemer.
 • Gjenoppretter fra Trash eller fra applikasjoner.
 • Ingen begrensninger på fil- eller disk-størrelse slik DOS-baserte programmer har.
 • Gjenoppretting fra formaterte disker.
 • Gjenoppretting fra tapte partisjoner.
 • Kan gjenopprette data basert på en unik signatur slik at rådata kan gjenopprettes.
 • Gjenoppretter fra alle typer digitale medier, HDD/SSD disker, flash minne enheter, eksterne USB enheter og alle andre typer flyttbare medier.
 • Forhåndsvisning før gjenoppretting.
 • Støtter SATA/IDE/SCSI.
 • Støtter gjenoppretting av CD/DVD media (ISO9660/UDF i kombinasjon med ISO9660) og Linux media (Ext 2/3).
PRODUCTEASY RECOVERY 11 HOMEEASY RECOVERY 11 PROFESSIONALEASY RECOVERY 11 ENTERPRISE
General Capabilities Intensive Deep Scanning Utility suitable for all recovery situationsIntensive Deep Scanning Utility suitable for all recovery situations plus advanced toolsIntensive Deep Scanning Utility suitable for all recovery situations with RAID, full network support and advanced tools
Monitoring of HDD/SSD drive health
Secure and permanent deletion of files/folders/full drive
Recover VMDK files stored on local file systems
Data recovery from virtual machine (if Ontrack Easyrecovery is running inside )
Secure and permanent deletion of files/folders/full drive from virtual machine (if Ontrack EasyRecovery is running inside )
Secure and permanent deletion of files/folders/full drive from virtual machine (if Ontrack EasyRecovery is running inside )
HFS/HFS+, HFS+, HFSX, HFS Wrapper
FAT12, FAT16, FAT32 and NTFS* *External devices
Recover from Trash or from within applications
Formatted drive recovery
Lost partition recovery
Reformatted / Repartitioned drive recovery
Can recover files based on unique signature allowing for recovery from RAW data
Recovers from all types of digital media, smart media, flash memory, memory sticks, external media, and all other removable media.
Preview of files before recovery
Supports SATA/IDE/SCSI
Advanced Tools: Mail Recovery, Hex Viewer, SMART , Bad Block/Block Usage Diagnostics, Imaging tools, Copy Disk, Refresh Disk
Hardware RAID and Software RAID recovery including Stripe Sets and Mirrored Drives
Network Support for recovering remote systems
Supports Mac OS X 10.4 and higher