Harddisk recovery - Ibas

Harddisk krasj? Uansett modell, type eller merke!

Dagens harddisker lagrer alt fra særdeles kritiske bedriftsdata til digitale bilder av våre kjære. Data så vidt forskjellige, men like verdifulle. Følelsen av sjokk og fortvilelse vil være skremmende lik hvis den sluttet å fungere. Heldigvis har Ibas vært banebrytende på harddisk recovery i over 30 år.

Fungerer ikke harddisken?

Ikke få panikk, slå av strømmen og ikke bruk harddisken igjen. Du kan gjøre mer skade!

Ring Ibas for gratis råd.
62 78 30 32


We recover data

Alle typer lagringsmedier

Ibas kan rekonstruere data fra hvilket som helst harddiskmerke, modell eller type. Våre rekonstruksjonstjenester er anerkjent av de store harddiskprodusentene og Western Digital, Fujitsu, Hitachi, Samsung og Toshiba godkjenner at Ibas kan bryte garantiseglet på harddisker uten å ødelegge produsentens garanti.


Alle typer feil

Våre ingeniører klassifiserer harddiskfeil i to kategorier:

Logiske feil: Harddisken er i orden, men filer og kataloger er utilgjengelig for brukeren eksempelvis på grunn av en tapt partisjon, utilsiktet reformatering, virus, korrupte filer, skadede filer eller utilsiktet sletting av filer.

Mekanisk feil: Harddisken fungerer ikke; enheten er ikke slått på eller harddisken klarer ikke å lese dataene riktig. De vanligste årsakene er hodekrasj, slagskader, støtskader, motorfeil eller elektronikkfeil. Disse feilene er ofte preget av merkelige sliping, skraping eller klikkelyder som kommer fra enheten.

Data Recovery- Whatever is the data lose cause

Water Damaged Hard Drives

Vannskader

6 gode tips hvis du er uheldig:

 • Regel nr 1: Ikke test om det virker
 • Regel nr 2: Tenk igjennom hva som er lagret, evaluer situasjonen og om nødvendig kontakt eksperter.
 • Regel nr 3: Hvis enheten har ligget i vann, sørg for å holde den fuktig, gjerne i en lufttett zip-pose
 • Regel nr 4: Hvis du bare har sølt vann, la enheten tørke til vannet er fordampet.
 • Regel nr 5: Hvis du sølt øl, brus etc, anbefales det at enheten blir reset.
 • Regel nr 6: Hvis du finner ut at data er viktig er tid vesentlig for å få hjelp til å redde data. Ved vannskader er det fare for korrosjon med fare for ytterligere tap av data.

Klikkelyder

Slå av strømmen øyeblikkelig hvis harddisken din lager merkelige klikkelyder. Slike lyder kan være en indikasjon på at harddisken har et hodekrasj og ikke leser dataene korrekt. Dette kan resultere i permanent uopprettelig skade på dataene dine.

Mer om hvorfor det er lurt å slå av PC-en ved klikkelyder

Exclamation mark

Ring Ibas på 62 78 30 32 hvis du hører merkelige klikkelyder. Det er et tegn på en mekanisk skade i harddisken din. Det er helt klart en alvorlig skade!

Hard Drives that are making noises

Tips for Hard Drive Data Loss

Filer som er borte, re-formattering eller tilfeldigvis slettede filer

Prøv Ontrack Easyrecovery hvis du ved et uhell har slettet filer og du trenger å gjenopprette dem.

Du kan laste ned en gratis prøveversjon som vil gi deg svar på om dataene er mulig å gjenskape. Hvis filene finnes kjøper du programvaren i vår butikk.

Sikkerhet

Ibas har strenge rutiner for å sikre kundedata gjennom alle faser av datarekonstruksjonsprosessen. Du skal føle deg sikker på at dine data er sikret fra vi mottar din harddisk til vi returnerer den til deg. Vi krypterer de gjenopprettede data før harddisken pakkes til forsending til deg.

Ibas krever at sluttbrukere og administratorer sørger for at vi får tilgang til krypteringsinformasjon (brukernavn og passord) for å gjenopprette krypterte data. Vær forberedt på å gi denne informasjonen til den ingeniøren du har kontakt med.

Hvis du har implementert kryptering, hva gjør du når harddisken svikter?


Datarekonstruksjon fra en kryptert harddisk

En rekonstruksjon fra en kryptert harddisk følger de samme håndteringsprosedyrer som alle andre medier:

 • Hva er status på harddisken – hvordan fungerer den, logiske eller fysiske skader?
 • Sikre orginal harddisk.
 • Image kopiering av data.
 • Dekrypteringsprosess.
 • Ibas lager alltid en Verifile liste over rekonstruerbare data som sendes til kunden. Etter at kunden har akseptert tilbudet går vi i gang med en full datarekonstruksjon.
 • Forberede data for levering.
 • Kryptering av data for levering.

Ny dekrypteringsmetodikk - Decryption on the fly!

Decryption on the fly

Vår nye metodikk reduserer drastisk tiden det tar å dekryptere en harddisk og gir selvfølgelig også bedre resultater. Denne patenterte prosess skanner kun de deler av disken som inneholder data. Vi kan kopiere mer data i en kortere tidsperiode enn den tradisjonelle prosessen som i betydelig grad reduserer din nedetid.

Ibas krever et brukernavn og passord eller tilgang til krypteringsprogramvare for å dekryptere data. Noen selskaper kan også benytte ennå mer krevende krypteringsmetodikk for å sikre sine sensitive data og i slike tilfeller vil Ibas gjerne jobbe direkte med leverandørene av disse metodene etter at vi har mottatt mediene på vår lab.


Hvilken sikkerhetspolicy har din bedrift?

Noen selskaper har så strenge regler at krypteringsinformasjon ikke kan deles med noen eksterne aktører. Da må vi se på alternative måter å få reddet data på. Ibas kan gjenopprette dataene gjennom vår standard prosess i kryptert form. Dataene forblir kryptert til du mottar de tilbake, og til de blir åpnet av noen med tilgang til krypteringsnøkkelen. Siden Ibas ikke er i stand til å lage en rapport over filer som kan reddes, vil kunden ikke vite om vi lykkes i å rekonstruere kritiske data før de dekrypterer dataene selv.

Servicenivåer


Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!

Harddiskteknologien

Harddiskteknologien har eksistert siden femtitallet. De store multi-plate baserte systemene, IBM 305 RAMAC, ble bare brukt i stormaskinsystemer. Det var ikke før på sytti- og åttitallet at harddisklagring ble mer tilgjengelig. Dette skyldes kostnadsreduksjoner, teknologiinnovasjoner, lagringskapasitet, ytelse og produksjonsteknikker.

Hvilke fremskritt har harddisken hatt? Hvorfor skjer harddiskhavarier? Og hva skiller Ibas og Ontrack fra andre recovery selskaper?

Harddisker er en kombinasjon av avanserte elektroniske og mekaniske systemer som inneholder en rekke spesialiserte motorer og elektromekaniske komponenter for å lese og skrive data.

Harddiskteknologien har blitt betydelig mer avansert de siste 10 årene. Faktisk er harddisker laget for å håndtere seg selv i tillegg til å lese og skrive data. Harddisker i dag bruker en rekke algoritmer for å verifisere data på disken og opprettholder også en "Defect Management» liste internt som kontinuerlig overvåker diskens egen helse og ytelse. Hvis en sektor er i ferd med å svikte, vil elektronikken fjerne denne sektoren fra bruk. I tillegg har mange harddisker nå fått S.M.A.R.T- kretser (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) inkludert for å overvåke alle de interne systemene på harddiskene.

Harddisker kan feile til tross for all dens sikkerhetsrutiner. Årsakene kan være eksempelvis fysiske skader som støt og slag, strømpeaker og overspenning som kan skade elektronikken eller ødelegge data på harddisken. Mekaniske deler kan bli defekte pga. for høye temperaturer gjerne som følge av at harddiskens kjølevifter ikke fungerer.

Vanlige feil:

ProblemBeskrivelse
Intern mekanisk sviktSvikt i bevegelige mekaniske komponenter
Periodiske feilPeriodevis svikt under vanlig drift som av og til er umulig å finne ut av.
Fysisk skade på mediaSkjer når lese og skrivehode kommer i kontakt med platene. Dette kalles ofte også en hodekrasj og kan gjerne oppstå som en liten skade som forverrer seg da støv og partikler svirrer rundt og skaper større og større krasj.
Korrupt mediaDenne typen skade kan påvirke den magnetiske informasjon lagret på media. Det kan påvirke både brukerdataene som er lagret på harddisken og den kritiske disk servo informasjon som styrer posisjonering av hodene.
ElektronikkfeilSvikt i elektroniske kretser og komponenter i harddisken.

Noen myter om rekonstruksjon av harddisk

Den er en vanlig misforståelse at harddiskrekonstruksjon er ensbetydende med utskifting av deler. Hvis det bare var så enkelt! Harddiskteknologien er i konstant endring og produsenter benytter stadig ulike mekaniske konstruksjoner.

Det er ikke rom for feil på plater og lese/skrivehoder på dagens harddisker. Toleransene er så krevende at harddiskprodusentene til og med designer måter å holde «Base-Casting Assembly», hvor alle komponentene er festet, stabil i situasjoner med svingende temperaturer. Når byte-tettheten på dagens harddisker er 4gb til 6 GB per kvadrattomme, er absolutt presisjon et must for at høykapasitet og høyhastighet disker skal operere pålitelig. Selv om vi har gode harddisker i dag skal vi vite at produsentene alltid vil ha et mål om å øke antall byte som kan bli presset inn i en kvadrattomme.

Den mekaniske presisjonen i dagens harddisker gjør hodebytte umulig uten spesialverktøy. Det er en krevende operasjon å fjerne selve magnetplatene fordi det vil påvirke hvordan harddisken leser sektorene. Som tidligere nevnt hvis bare én komponent er ute av stilling, vil den ikke finne de nødvendige sektorer. Hvis harddiskens elektronikk ikke kan finne de sektorene som forespurt av kontrolleren, kan harddisken jobbe i det uendelige for å finne filene, eller den kan slå seg av.

Elektronikkpresisjon er like viktig som mekanisk. Back-in-time kunne et bytte av kretskort på like harddisktyper være en rask måte å omgå et defekt kretskort. Dagens elektronikk er mer komplisert, og teknologiinnovasjoner de siste 15 årene har effektivt satt en stopper for kretskortbytte som løsning.

Innovasjon på en komponent driver frem innovasjon på andre. For eksempel, forbedringer i de mekaniske platene krever forbedringer i lese/skrive hodet. Dermed må også elektronikken være skreddersydd og finjustert for en slik harddisk.

Harddiskprodusentene gjør store batcher av harddisker så det vil være likheter mellom modellene. Men den såkalte «Revision Code» (proprietær skrivebeskyttet programvare som brukes av elektronikken til å administrere og operer harddisken) endres ofte innenfor samme modell og batch. Derfor kreves det omfattende opplæring i elektronikk og datalagringsteknologi for å kunne jobbe med harddisker og datarekonstruksjon.

Rekonstruksjonskvalifikasjoner

Ibas krever at du er ingeniør eller har teknisk utdannelse innen elektronikk/mekanikk for å få jobb i vår lab. Vi har egen forsknings- og utviklingsavdeling som består av ingeniører fra våre nasjonale og internasjonale laber. De jobber sammen med harddiskprodusentene for å finne de beste vitenskapelige tilnærminger til harddiskfeil.

De teknologiske innovasjoner i datalagringindustrien har inspirert våre ingeniører gjennom 30 år. Vi har designet egne programvarer, hardware og elektroniske verktøy for å jobbe med harddisker og våre kunder data. Ibas laget faktisk verdens første PATtern ANanlyser i 1993. PATAN er et program som analyserer datastrømmen fra en spind stand, og som trekker ut datasektorene for lagring på nytt media. Utgjør sammen med spind stand en «generell harddisk». Designeren var Kjell Berge. den ene gründeren til Ibas og som i de siste årene har vært arkitekt for de 3 degausserene vi nå selger verden over.

Hva betyr dette for deg?

RAID, SAN og NAS systemer. Vi har flest fysiske feil og vi ser ofte at brukeren har forsøkt å bruke gjør-det-selv verktøy eller ikke fullt så proffe selskaper. Hvis det er fysisk skade på media kan Ibas ingeniører tvinge harddisken til å lese rundt de ødelagte områder ved hjelp av spesialkonstruerte verktøy og programvare som opererer direkte på harddisken.

Vi håper dette var nyttig informasjon og ikke nøl med å kontakte oss hvis du trenger gode råd med vrang harddisk.