Hvem skal hjelpe meg? - Ibas

Hvem skal hjelpe meg?

Datarekonstruksjon – 6 trinn for hvem du skal velge

Trinn 1: Finn selskaper som har teknologi og ressurser til å løse et bredt utvalg av utfordringer vedrørende tapte data.

 • Hvor lang tid har selskapet rekonstruert data?
 • Har selskapet laboratorium eller renromsmiljøer hvor datalagringsenheter kan åpnes, repareres og gjenopprettes sikkert?
 • Hvor mange renrom har selskapet til disposisjon? Opererer selskapet globalt?
 • Har selskapet et tilstrekkelig antall teknikere for å klare store og vanskelige rekonstruksjonsjobber samt perioder med stor belastning?
 • Kan selskapet gjenskape data fra systemer som kunden har eiendomsretten til? Har selskapet teknologi og kapasitet til å utvikle verktøy for gjenoppretting av data til disse om det skulle bli nødvendig?
 • Har selskapet den nødvendige ekspertise til å gjenskape data fra så og si alle plattformer, lagringssystemer, databaser eller operativsystemer?
 • Har selskapet tilstrekkelig ressurser til å gjøre en akutt rekonstruksjon av data?

Trinn 2: Finn selskaper som leverer et utvalg løsninger for gjenoppretting av data som fyller dine behov.

 • Har selskapet tjenester og/eller gjør-det-selv software som passer ditt budsjett?
 • Tilbyr selskapet gjenoppretting av data raskt nok til å møte ditt behov i en krisesituasjon?
 • Har selskapet partnere for gjenoppretting av data nært der du bor?
 • Kan selskapet tilby en sikker remote data recovery tjeneste i situasjoner med datatap hvor lagringssystemet ikke er fysisk skadet?
 • Hva er normalt tidsforbruk på rekonstruksjon av desktop / laptop? På mer kompliserte systemer?
 • Beholder selskapet en kopi av de dataene som du har fått gjenopprettet?

Trinn 3: Finn selskaper som gir deg informasjon du trenger for å ta en kvalifisert beslutning om kjøp.

Vil selskapet gi deg en liste som viser hvor mye av filene dine som kan gjenopprettes før du forplikter deg til en pris? Er dette inkludert i evalueringsservicen de har?

Hvis selskapet tilbyr deg en rapport over filer, hvor lang tid bruker de på å levere rapporten?

Vil selskapet holde seg til skriftlige prisavtaler slik at servicen ikke sprenger budsjettet ditt? Er reservedeler inkludert i prisen. Hva med transport? Hva skjer hvis den du velger ikke klarer å hjelpe deg med å rekonstruere data?


Trinn 4: Finn selskaper som tilbyr deg profesjonell kundeservice når du trenger det.

 • Tilbyr selskapet kundeservice 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, året rundt?
 • Hvilke språk tilbyr selskapet kundesupport på?
 • Tilbyr selskapet en gratis, uforpliktende konsultasjon og viser deg flere løsningsmuligheter?
 • Tillater selskapet at du snakker direkte med en tekniker innen datagjenoppretting for å diskutere mulige løsninger?
 • Har selskapet en støttegruppe av teknikere som står klar til å hjelpe deg før og etter en gjenoppretting?

Trinn 5: Finn selskaper som har veldokumenterte og faste prosedyrer for å ta vare på dataene dine sikkert og konfidensielt.

 • Er selskapet autorisert av private og offentlige instanser for å håndtere svært følsomme data?
 • Har selskapet ekspertise nok til å kunne dokumentere en beviskjede hvis lagringsenheten blir involvert i en kriminalsak eller i en rettssak?
 • Kan selskapet gjenopprette krypterte data?
 • Kan selskapet returnere dataene dine i kryptert form?
 • Kontrollerer selskapet bakgrunnen til alle ansatte som kan komme i kontakt med dataene dine?
 • Hvis det er nødvendig, er de som håndterer dine data sikkerhetsklarert?

Trinn 6: Unngå salgstriks! Velg et selskap til gjenoppretting av data som du kan stole på, luk ut de som bruker tvilsomme salgsmetoder.

 • Hvis selskapet tilbyr gratis evaluering, hva betyr det og hvor lang tid tar det?
 • Hvis selskapet har forskjellige priskategorier for tjenestene sine, kan du få de skriftlig?
 • Bruker selskapet eksterne leverandører eller tredjeparter for å rekonstruere data.