Sharepoint recovery - Ibas

Ontrack PowerControls for Sharepoint

Ontrack PowerControls gjør det mulig for administrator raskt og enkelt å finne, gjenopprette og rekonstruere data på en Microsoft Office SharePoint Server – for eksempel dokument, lister, bibliotek og mapper samt for komplette Sharepoint-siter. Du gjenoppretter bare de elementene eller sitene du trenger. Verktøyet finner raskt de Sharepoint elementene du trenger, og kopierer eller eksportere disse elementene tilbake i produksjonsmiljøet eller til en alternativ plassering.

Ontrack PowerControls for Sharepoint

Bruk mindre tid på å lete

Ontrack PowerControls er utstyrt med en avansert søkefunksjon som søker tvers over alt databaseinnhold i en arkivert SharePoint-fil, i stedet for å åpne en gammel backup eller snapshot backup for analyse. Søk med flere kriterier inkludert type, nøkkelord, emne, dato, spesifisert bruker og data om fil/vedlegg.

Bevarer dataintegriteten

Når man ønsker en gjenopprettelse av SharePoint-data i henhold til legale krav eller i overensstemmelse med andre krav, kan det være viktig å beholde metadata om gjenopprettede data. Ontrack PowerControls endrer ikke SharePoint-kildens eller målets metadata og bevarer dataintegriteten ved å behandle kildefilen som om den er skrivebeskyttet.


Akesser, søk, og gjenopprett data fra RBS

Sharepoint data består som oftest av Binary Large Objects, eller blob, som er ustrukturert innhold som forbruker 80-95 % av lagringsplassen. Ontrack PowerControls RBS Agent for Sharepoint Agent add-on utvider det granulare søk og gjenopprettingsfunksjonen til SharePoint-innhold fra Metalogix Storage Point, StorSimple, og FILESTREAM. Dette gjør at IT-administratorer kan finne og gjenopprette ekstern SharePoint-innhold til en live Sharepoint-server eller et annet filsystem.

Restore av Sharepoint 2013 Shredded Storage

Shredded Storage refererer seg til 2013 forbedringen i Sharepoint plattformen som fokuserte på styring og håndtering av dokumenter. Ontrack PowerControls er det eneste verktøy på markedet som kan søke å gjenopprette Sharepoint 2013 Shredded Storage. Shredding reduserer mengden av data som sendes over et nettverk og forbedrer ytelsen. Ved å lagre inkrementelle endringer i et dokument, i stedet for å spare på fullstendig kopi av dokumentet hver gang det redigeres og lagres, kan shredding også redusere lagringen på SQL Serveren.


Content Management for Sharepoint

Ontrack PowerControls lar administratorer raskt og enkelt finne og gjenopprette Sharepoint-innhold, dokumenter, lister, biblioteker og mapper - eller hele Sharepoint-siter. Administratorer sparer tid og penger når de slipper å gjenopprette en full Sharepoint-site fra en tidligere sikkerhetskopi eller snapshot.

Content Management Sharepoint

Oversikt | Ontrack PowerControls for Microsoft Sharepoint

Ontrack PowerControls gir administrator muligheter for raskt og enkelt å finne, gjenopprette og rekonstruere data på en Microsoft Office SharePoint Server – for eksempel dokument, lister, bibliotek og mapper samt komplette Sharepoint-siter.


Søk | Ontrack PowerControls for Microsoft Sharepoint

Videoen hjelper deg å koble til Sharepoint-siten slik at du kan gjenopprette eller eksportere innholdet.


Target filer og servere | Ontrack PowerControls for Microsoft Sharepoint

Videoen hjelper deg å koble til Sharepoint-siten slik at du kan gjenopprette eller eksportere innholdet.


Source Files | Ontrack PowerControls for Microsoft Sharepoint

Videoen hjelper deg å laster opp dine source/ backup data for så å søke, gjenopprette, eksportere og analysere Sharepoint-siten.