Migrering av e-post - Ibas
Data Managment Migration and Consolidation

Migrering og konsolidering

En administrator verste mareritt er ofte migrering og konsolidering av e-post innen Exchange Server-miljøer eller endring av konfigurasjonen av nettverksarkitekturer. Ontrack PowerControls sparer deg for tid, penger og krefter fordi du kan kopiere offline postkasser til en ny server for å bistå med Exchange / Office 365-migrasjonen.

Det er ofte bedriftsendringer som også medfører endringer i et e-postmiljø. En gründerbedrift som ekspanderer, en virksomhet som blir kjøpt opp eller skilt ut. Det er et must å ha fleksible Exchange-miljøer som gir deg mulighet for å oppdatere, oppgradere og migrere data.

Kontakt oss for å vite mer hvordan Ontrack PowerControls forenkler migrasjonsprosessene med Exchange-server eller i Office 365-miljøer.


Exchange e-post migrering

Når en Exchange-server er tatt ut av drift, kan Ontrack PowerControls Mailbox Creation Wizard fullt automatisere kopieringen av e-postdata som finnes i en unmounted Exchange Database (EDB) fil til en annen Exchange-server på nettverket. Programvare tillater en komplett sammenslåing av alle postbokser i en enkelt Information Store uten at det er nødvendig å bringe den gamle serveren online i den nye nettverkskonfigurasjon.

Systemverktøy og andre migrasjonsløsninger krever at gamle og nye servere er online for å utføre migreringen. Det gjør ikke Ontrack PowerControls.

Data Managment Exchange Mailbox Migration

Data Managment Consolidation Of Exchange Servers

Exchange server konsolidering

Hvis man konsoliderer Exchange servere får man mulighet til å spare tid og penger ved å redusere antall servere og mengden av lagrede serverdata. Bruker man Ontrack PowerControls kan man effektivisere konsolideringsprosessen og eliminere behovet for ekstra maskinvare, eldre systemer og ressurser til å håndtere denne konsolideringsprosessen.


Office 365 migrering

Virksomheter som går inn i Office 365 bruker vanligvis ikke a flytte over alle epostkassene. I stedet velger man å migrere etter en gitt dato. Sånn sett vil det noen ganger være behov for å få tilbake data fra før denne datoen. Ontrack PowerControls vil da være et ypperlig produkt for å kopiere innhold fra en «on-premises EDB» til en brukers Office 365 mailboks på meget kort tid.

Problemer med e-postadministrasjon?

Eksempelvis har vi en kollega som ved et uhell sletter en e-posttråd som kreves for å gjennomføre et større prosjekt. Meldingene ble lagret på en Exchange-server, men i forskjellige EDB-filer.

Ved å bruke Content Analyse-funksjonen i Ontrack PowerControls kan imidlertid administratoren opprette en Content Analayse Store, som inneholder alle relevante EDBs. Dette sparer mye tid, og brukeren kan gjenopprette slettede e-poster mer effektivt.