Sharepoint migration - Ibas
Migration from Sharepoint Sites

Migrasjon av Sharepoint-siter

En vellykket sentral Sharepoint-plattform får avdelinger til å samarbeide tett i utveksling av dokumenter, og i å skape felles innhold. Men ofte vil man ha behov for å restrukturere opprinnelige Sharepoint oppsett med stadig nye siter. Ontrack Powercontrols hjelper administratorer å forenkle migrasjonssprosessen for Sharepoint-biblioteker og innhold fra ett sted til et annet område.


Konsolidering av Sharepoint-områder

Ontrack Powercontrols gjør det enkelt å planlegge, designe og implementere nye Sharepoint siter. Siden du har mulighet til å søke enkeltelementer eller nettsteder direkte i en backup, samt trekke ut og eksportere dem til nye eller andre nettsteder, kan du enkelt skape helt nye Sharepoint strukturer.

Det er også mulig å bare bruke drag & drop fra Sharepoint restore til en ny destinasjonsfolder på en single site eller over flere siter.

Consolidation of Sharepoint Sites

Bevarer dataintegriteten

Bevarer dataintegriteten

Når man ønsker en gjenopprettelse av SharePoint-data i henhold til juridiske lover og regler eller i overensstemmelse med andre krav, kan det være viktig å beholde metadata om gjenopprettede data. Ontrack PowerControls endrer ikke metadata på verken SharePoint-kilden eller målet og bevarer dataintegriteten ved å behandle kildefilen som om den er skrivebeskyttet.