Press Release

2. februar 2009

Ibas lanserer gjenopprettingsverktøy for SharePoint Server

Det prisbelønte programvareverktøyet for Exchangeservere, Ontrack PowerControls, er nå tilgjengelig også for Microsoft Office SharePoint Server 2007. Produktsuiten er utvidet og inneholder nå blant annet et enkelt og effektivt gjenopprettingsverktøy for SharePoint servere.

SharePoint-versjonen av PowerControls gjør det mulig for IT-administratorer enkelt og effektivt å søke rett på og gjenopprette data fra en SharePoint-database, på samme måte som PowerControls for Exchange Server effektivt leter opp og gjenoppretter data fra en Exchange-database.

- Selv om SharePoint Server 2007 har nyttige ECM-funksjoner, risikerer naturligvis brukerne og bedriftene som stoler på dette populære samarbeidsverktøyet, å miste data akkurat som alle andre, sier Hans Berg, administrerende direktør for Ibas.

- SharePoint Server 2007 har 100 millioner brukere og sletteuhell eller redigeringsfeil gjør at det er et stort behov for å kunne gjenopprette informasjon og dokumentasjon fra en sikkerhetskopi, sier Berg. I tillegg må lovfestede og juridiske krav følges, hvilket er nok et argument for hvor viktig det er å kunne arkivere eller gjenopprette SharePoint-data. Med Ontrack PowerControls for SharePoint er ikke gjenoppretting lenger en teknisk vanskelig og komplisert prosess, sier han.

Fordelene med å bruke Ontrack PowerControls for SharePoint er:

  • Reduserer tiden det tar å gjenopprette enkeltdokument, poster, lister, mapper eller bibliotek. Takket være granulære gjenopprettinger fra en fullstendig backup eller snapshot, trenger ikke administratoren lenger gjennomføre en fullstendig gjenoppretting for å kunne lokalisere data.
  • Fjerner begrensningen på antall gjenopprettinger for samme lokalitet. Med Ontrack PowerControls for SharePoint kan brukerne gjøre gjenoppretting til den opprinnelige eller en annen SharePoint lokalitet, noe som gjør det mulig å gjenopprette direkte til en produksjonsserver med SharePoint eller et filsystem. Dette innebærer at det ikke er behov for dyre gjenopprettingsservere eller andre tiltak for å importere data til en SharePoint-server.
  • Reduserer tiden det tar å finne alle spesifiserte kriterier som matcher. Med hjelp av en avansert søkefunksjon som leser gjennom alle innholdsdatabasene, kan administratoren jobbe med mange forskjellige kriterier som datatype, nøkkelord, emne, dato, spesifiserte brukere og fil- og datavedlegg.
  • Beholder dataintegriteten hos SharePoints kilde og mål. Ontrack PowerControls for SharePoint bevarer de opprinnelige metadataene hos SharePoints kilde og mål. Dataintegriteten beskyttes ved at det bare gjennomføres leseoperasjoner på kildefilene og dataene vil ikke endres når målet aktiveres.
  • Reduserer kostnadene ved å gjenopprette tapte data. Med Ontrack PowerControls trenger du ingen dyr gjenopprettingsserver. Verktøyet kan lese eksisterende sikkerhetskopier av innholdsdatabaser og man trenger ikke dyre backupprogram eller gjøre endringer i backuprutinene.