Press Release

22. august 2007

Nå kan du gjenskape slettede familiebilder hos Elkjøp

I Elkjøp-butikker over hele landet kan du nå få gjenskapt tapte data. I samarbeid med det norske teknologiselskapet Ibas lanserer Elkjøp nå Data Recovery Clinic. Dette er en komplett datarekonstruksjonsenhet som gjenskaper alt fra uerstattelige feriebilder til korrupte filsystemer i løpet av kort tid - direkte i butikken.

Frem til nå har man måttet sende ødelagte harddisker til Ibas spesiallaboratorium på Kongsvinger for rekonstruksjon. Men takket være teknologisk utvikling og forenkling, er det nå for første gang mulig for privatpersoner i Norge å gå rett til en butikk og få gjenskapt sine tapte data der.

Bilder viktigst å gjenskape

Ettersom vi lever i et digitalt samfunn er etterspørselen etter rekonstruksjonstjenester hos Ibas sterkt voksende. Og med Data Recovery Clinic ute i om lag 50 Elkjøp-butikker vil nok enda flere be om hjelp.
En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Ibas, viser nemlig at halvparten av alle PC-brukere i Norge har opplevd å miste data lagret på PCen sin. Resultatene viser også at bildene er aller viktigst for oss. Halvparten mener det er viktigst å redde bilder fremfor andre filer.

– Etterspørselen etter denne typen tjenester er økende, og vi har vurdert ulike muligheter for å gjenskape tapte data på en rask og rimelig måte.  Med Ibas som samarbeidspartner tilføres Elkjøp markedets fremste kompetanse innen rekonstruksjon av tapte data og det vil komme våre kunder til gode, sier Thomas Hegerlund, salgssjef i Elkjøp.

– Samarbeidet mellom Ibas og Elkjøp vil gjøre det lett for privatpersoner å få rekonstruert tapte data. Ikke minst er dette aktuelt nå som nesten alle bilder i husholdningene tas med digitale kameraer, samtidig som de lagres på Pc-er og andre lagringsmedier av varierende kvalitet, sier Hans Berg, partneransvarlig i Ibas. Selskapet er blant verdens ledende på datarekonstruksjon og har 29 års erfaring innen området.

I løpet av året skal det etableres egne klinikker i alle de 50 aktuelle Elkjøp-butikkene. Prisen på gjenvinning av USB eller minnebrikker er 590,- og for harddisk 1290,-.  Klinikkene vil håndtere slettede filer, korrupte filsystemer eller andre hendelige uhell med påfølgende tap av data.

Skulle det vise seg at rekonstruksjon ikke lar seg gjøre ved hjelp av Data Recovery Clinic, vil ikke kunden måtte betale noe. Et alternativ vil da være å sende lagringsmediet til Ibas sitt spesialbygde laboratorium på Kongsvinger for undersøkelse og eventuell rekonstruksjon der.

Elkjøp og Ibas har gjennomført et prøveprosjekt med Data Recovery Clinic i utvalgte Elkjøp-butikker på Østlandet de siste månedene. Erfaringene er gode, og målsettingen er at alle Elkjøp-butikkene i løpet av året skal ha en løsning for de som ønsker å gjenopprette tapte data. Tilsvarende konsept etableres nå også ut i Sverige. Der er det Elkjøp-eide PC City og Ibas som samarbeider om å tilby tjenesten i 9 PC City-butikker i Sverige.

Data Recovery Clinic redder i de fleste tilfellene data, eksempelvis:

 • Bilder og film fra ditt digitale familiearkiv
 • Nedlastet musikk, fil, programvare etc
 • Adresselister og kalender
 • Studier og pågående prosjekter
 • Mail korrespondanse, brev etc


Tips ved tap av data:

 • Ikke få panikk
 • Slå av strømmen
 • Ikke start maskinen på nytt
 • Ikke installer programvare på nytt
 • Ikke åpne harddisken eller forsøk å reparere den selv
 • Vurder situasjonen
 • Rådspør eksperter

Gode råd og tips for tapte digitale bilder:

1. Når du ikke får kontakt med minnebrikken:

 • Ikke forsøk å ta nye bilder
 • Ikke formater
 • La en ekspert med riktig utstyr forsøke å gjenskape bildene

2. Når du har slettet alle bildene eller enkelt bilder:

 • Ikke ta flere bilder, nye bilder kan ødelegge de gamle bildene ved at de "overskrives"