Press Release

28. februar 2012

Hurtigere, sikrere og bedre SSD-rekonstruksjon

Ibas og morselskapet, Kroll Ontrack, lanserer unike løsninger for datarekonstruksjon fra Solid State-disker (SSD). Teknologien gjør det mulig å rekonstruere data fire ganger raskere fra flashbaserte lagringsmedier, samtidig som kvaliteten bedres betydelig.

Datarekonstruksjon fra nye typer lagringsmedia kan være svært komplekst og tidkrevende. Dette grunnet behovet for å kartlegge algoritmene som opprinnelig ble brukt til å lagre data. Datarekonstruksjon fra SSDer var tidligere svært vanskelig og tok vesentlig lenger tid enn ved andre lagringsenheter. De nyutviklede metodene automatiserer mange av prosessene med tids-, sikkerhets- og kvalitetsgevinster som følge.

- Større kapasitet og lavere kostnad per gigabyte lagring gjør at SSD brer om seg både i datasenteret og på personlige enheter, sier Øyvind Nyland, nordisk leder for datarekonstruksjon i Ibas. - Ved å ha utviklet banebrytende løsninger på nye og utfordrende lagringsmedia gjør vi det enklere, sikrere og raskere å gjenvinne data selv om det fortsatt er komplisert, forteller Nyland.

Slitasjehåndtering (wear leveling) på enhetene er en av faktorene som gjør datarekonstruksjon fra SSD vanskelig. Teknologien brukes for å øke levetiden til produktet ved å spre data likt over hele disken, for å få en jevn belastning på cellene. Utfordringen er at ved en feil eller svikt, vil slitasjehåndteringen gjøre det ekstremt tidkrevende å sette dataene sammen igjen.

- SSD har gitt spesialister på datarekonstruksjon flere utfordringer, sier Øyvind Nyland. - På tradisjonelle lagringsmedier med spinnende plater blir dataene vanligvis på samme fysiske sted når disker endres. Med SSD er det mer komplisert fordi den ikke inneholder spinnende plater, men en spesiell type minnebrikke med overskrivbare celler hvor plasseringen av data skifter hver gang de endres eller overskrives.

I tillegg er det komplisert fordi de enkelte minnebrikkene i SSD-ene vanligvis arbeider i en RAID-lignende konfigurasjon. Dataene er dermed enda mindre sammenhengende om uhellet er ute. Det er heller ingen standardiserte konfigurasjoner på tvers av forskjellige produsenter, noe som betyr at de nye løsningene for å rekonstruere SSD-data må adressere en lang rekke forskjellige tilnærminger.

I forbindelse med den omfattende forskningen på SSD-teknologien fikk Ibas og Kroll Ontrack detaljert forståelse av lagringsmediet. Resultatet ble unike prosesser og prosedyrer, samt evnen til å forbedre og samtidig redusere, den tiden det tar å rekonstruere data fra SSD.

- Forskningen har gitt oss en detaljert forståelse av SSD og evnen til å utvikle nye metoder og teknologier. Dette gir våre kunder markedets beste løsning på denne type flash media, avslutter Nyland.