Press Release

21. november 2007

Ibas-programvare får anerkjent kvalitetsstempel

Britiske myndigheter godkjenner Ibas sin nye programvare for sletting av data, OntrackEraser. Med den ferske CESG-sertifiseringen innfrir Ibas Europas strengeste sertifiseringskrav. Det åpner dørene til et nasjonalt og internasjonalt marked med stort potensial.

- Godkjennelsen er en anerkjennelse av Ibas og en offisiell garanti fra britiske myndigheter på at vår nye programvare OntrackEraser sletter absolutt alle data. Dette viser at produktet holder det det lover, noe som er særlig viktig fordi vi nå er i ferd med å lansere OntrackEraser verden over gjennom KrollOntrack systemet, sier Henrik Andersen, produktsjef i IT-sikkerhetsselskapet Ibas.

Godkjennelsen innebærer at Ibas har fått programvaren CESG-sertifisert. I europeisk sammenheng er dette en av de mest prestisjefylte sertifiseringene og innebærer at organisasjonen Communications-Electronics Security Group (CESG) etter omfattende testing går god for at det Ibas-utviklede programmet fjerner absolutt alle data.

- CESG-sertifiseringen er den viktigste og mest anerkjente i Europa for denne typen
programvare og brukes som referanse av myndigheter og næringsliv i en rekke europeiske land, sier Andersen

CESG er underlagt Government Communications Headquarters i Storbritannia og har blant annet som oppgave å teste og sertifisere produkter som skal brukes i offentlig sammenheng samt å utvikle sikre metoder for informasjonsutveksling.

Heller slegge enn resirkulering
Hvert år destruerer norske, svenske og danske virksomheter store mengder fullt brukbart datautstyr, selv om utstyret trygt kunne vært resirkulert og brukt av andre om det var behandlet med egnet programvare for sletting av data. Undersøkelser viser at mange virksomheter mangler både kompetanse og rutiner for hvordan data skal slettes.

- Selv om det er lite miljøvennlig og en usikker metode, velger mange fysisk ødeleggelse av maskinene i den tro at alle data blir borte. Imidlertid er det fullt mulig å fremskaffe data fra utstyr som er fysisk ødelagt. Samtidig er det bekymringsfullt at såpass mange bruker formattering for å slette data. Formattering sletter kun innholdsfortegnelsen, mens dataene blir liggende igjen lett tilgjengelig på maskinen. Profesjonell programvare for sletting av data fjerner derimot alle spor, slik at utstyret trygt kan resirkuleres og brukes av andre, sier Andersen

Paradoksalt nok brukes det store summer på brannmurer og annen IT- sikkerhet så lenge IT-utstyret er i bruk av virksomhetene, mens det ofte er svært tilfeldig hva som skjer med utstyret når det skal byttes ut. Dette til tross for at sensitive data og fortrolig informasjon enkelt kan fremskaffes med lett tilgjengelig programvare.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henrik Andersen, produktsjef Ibas. Tlf: +45 40 34 00 34, henrik.andersen@ibas.dk