Press Release

30. mars 2011

IBAS støtter nå et bredt utvalg av virtuelle systemer

Ibas og morselskapet, Kroll Ontrack, ser et økende antall henvendelser for rekonstruksjon av data fra virtuelle systemer.

Ibas støtter nå et bredt spekter av virtuelle systemer, inkludert Microsoft Hyper-V, Oracle VM VirtualBox, Citrix XenServer og VMware vSphere gjennom sine datarekonstruksjonstjenester.

Ibas og Kroll Ontrack ser et økende antall saker med datarekonstruksjon fra ulike virtuelle systemer etter å ha rekonstruert data fra VMware-systemer i flere år. Virtualisering konsoliderer mer kritiske data på færre systemer, noe som øker de potensielle skadene ved et eventuelt datatap. Dette, sammen med kompleksiteten i virtuelle systemer, krever et nytt nivå av ekspertise og spesialisert teknologi for datarekonstruksjon. Ved å kombinere Ibas virtuelle rekonstruksjonskompetanse og utnytte mulighetene i Kroll Ontrack’s amerikanske utviklingsteam, kan Ibas og Kroll Ontrack rekonstruere virtuelle datatap, noe som sikrer virksomheter kontinuitet og dataintegritet.

- Virtualisering er en voksende trend som tilbyr virksomheter muligheten til å konsolidere systemer og spare kostnader, sier Øyvind Nyland, avdelingsleder for datarekonstruksjon hos Ibas. Men systemene øker kompleksiteten, og utsetter data for nye risikoer da data behandles gjennom flere systemlag som eksempelvis VMFS filsystemet. Vi ser at antallet henvendelser for rekonstruksjon av virtuelle data vokser raskt. Vi vil hjelpe våre kunder å gjenopprette kritiske data ved å ha støtte for et bredt spekter av virtuelle systemer, avslutter han.

Kroll Ontrack’s erfaring fra 20 land viser at nesten halvparten av de virtuelle jobbene var et resultat av menneskelige feil. De mest vanlige årsakene for tap av data i virtuelle systemer er korrupte metadata, feil på maskinvare og filer slettet ved uhell.

Uansett årsaken til tap av data har Ibas erfaring innen gjenoppretting fra de mest katastrofale scenarioene hvor både virtuelle infrastrukturer, servere, filsystemer og arbeidsstasjoner har vært involvert.