Press Release

27. juni 2007

IT-sjefens knoting gjør vondt verre

Alle som på egenhånd prøver å rekonstruere tapte data risikerer å gjøre vondt verre. Nå advarer IT-selskapet Ibas PC-brukere og IT-sjefer fra å ta saken i egne hender.

IT-selskapet Ibas på Kongsvinger er blant de fremste i verden på rekonstruksjon av tapte data. Deres oversikt viser at i 30 prosent av fjorårets forespørsler om rekonstruksjon av tapte data hadde brukere eller IT-avdelinger forsøkt å fremskaffe tapte data selv, men uten å lykkes.

– Problemet er at disse forsøkene ofte gjør det umulig å fremskaffe dataene som er slettet, selv for oss som er eksperter på området. Da hjelper det lite at forsøkene er velmente. Mens vi i gjennomsnitt løser over 8 av 10 tilfeller innen rekonstruksjon av tapte data, må våre eksperter melde pass i 4 av 10 tilfeller der folk selv har forsøkt å rekonstruere tapte data, sier Øyvind Nyland, avedlingsleder for Datarekonstruksjon i Ibas.

Og dersom norske ansatte ikke skiller seg mye fra engelske ansatte, er det nok mange som ville forsøkt å gjenskape tapte data selv. I en Ontrack Data Recovery-undersøkelse blant 329 ansatte over hele England, sier 1 av 3 at de selv ville forsøkt å gjenskape tapte data. Det reduserer altså sannsynligheten for å gjenskape de tapte dataene.

De litt flinke er de farligste

Ironisk nok bidrar generelt gode PC-kunnskaper til å gjøre rekonstruksjon av tapte data vanskeligere. Jevnt over har mange ansatte god, generell IT-kompetanse, og mange er vant til å hjelpe seg selv gjennom FAQ’er og hjelpefunksjoner i ulike dataprogrammer. Derfor er det ikke unaturlig at mange forsøker å finne de slettede filene på egenhånd før de gir opp.

– Dessverre er det mange som ikke vet at rekonstruksjon av tapte data er et krevende spesial-område der det klokeste man kan gjøre er å ikke selv gjøre desperate forsøk på å fremskaffe tapte data, sier Nyland som gir følgende råd hvis du opplever datatap i sommervarmen:

Tips ved tap av data:

  • Hold hodet kaldt, ikke få panikk
  • Slå av strømmen på maskinen
  • Unngå å starte maskinen på nytt
  • Ikke installer programvare på nytt
  • Dropp alle forsøk på å åpne harddisken eller reparere den selv
  • Rådspør eksperter

I tillegg til at fiklingen forverrer oddsene for å lykkes, gjør den også jobben vanskeligere for ekspertene som før eller siden får oppgaven med å lirke ut de tapte dataene. – Når oppgaven blir vanskeligere bruker våre eksperter mer tid og jobben som dermed blir dyrere enn den strengt tatt hadde trengt å bli.

For ytterligere informasjon:

Øyvind Nyland, avdelingssjef Ibas Data Recovery, Ibas AS, tlf: +47 62 81 01 00
e-post: oyvind.nyland@ibas.no

Tormod Nymoen, markedssjef Ibas AS, tlf: +47 62 81 01 00, Mobil: +47 95 88 61 91,
e-post: tormod.nymoen@ibas.no