Press Release

2. januar 2006

Kroll Ontrack fullfører overtakelsen av Ibas Holding

Kroll Ontrack Inc. har i dag fullført overtakelsen av Ibas Holding ASA. Kroll Ontrack Inc. er et selskap innen datarekonstruksjon og dataetterforskning og et datterselskap av Kroll Inc., et internasjonalt konsulentselskap innen datasikring. Fra i dag er Ibas et heleid datterselskap av Kroll Ontrack AS, som er et nyetablert norsk selskap.

Overtakelsen har en verdi på 298 millioner kroner og ble fullført etter at aksjonærene hadde akseptert tilbudet på 23,5 kroner per aksje. Tilbudets forutsetning var at over 90 prosent av aksjonærene godtok tilbudet og at både norske og tyske konkurransemyndigheter godtok overtakelsen. Disse forutsetningene ble oppfylt innen 30 dager fra tilbudets lansering.

- Ved å kombinere styrken i disse organisasjonene kan vi tilby datarekonstruksjon og dataetterforskning på 13 språk og til kunder i 21 land, sier president i Kroll Ontrack, Ben Allen. - Sammenslåingen av våre to industriledende firmaer vil sette oss i stand til å forsterke og utveksle ressurser, ekspertise, teknisk yteevne og videreutvikle våre arbeidsrutiner. Dette vil være til fordel både for våre kunder og partnere, men også for innen datarekonstruksjon og dataetterforskningsbransjen som en helhet, sier Allen.

Det er etablert en arbeidsgruppe som innen 90 dager skal lage planer for å integrere de to selskapene. I mellomtiden er det ikke planlagt noen endringer for de 166 ansatte i Ibas. Bjørn Arne Skogstad, tidligere administrerende direktør i Ibas Holding ASA, forsetter sin lederrolle for Ibas gruppen.

- Det er viktigere enn noensinne at vi er fokusert på selskapets forretingsvirksomhet, sier Skogstad. - Vi har bygd opp et firma i verdensklasse innen datarekonstruksjon, datasletting og dataetterforskning. Både i dag, i morgen og i fremtiden må vi fortsatt drive virksomhetene med stolthet, kvalitet og gjøre bruk av den siste teknologien som våre kunder er vant til og forventer.

I 2005 utførte de to selskapene til sammen over 50 000 oppdrag innen datarekonstruksjon over hele verden. Ved å nyttegjøre seg av til sammen over 40 års erfaring, vil den nye organisasjonen fortsette å levere industriledende service og support. Vi vil tilby den raskeste og mest kostnadseffektive løsningen for datarekonstruksjon og dataetterforskning for både enkeltpersoner og bedrifter over hele verden.


Om Ibas:
Ibas utvidet nylig sitt eget dekningsområde ved kjøpet av Vogon International, et privat selskap i Storbritannia som tilbyr datarekonstruksjon og dataetterforskning. Som et resultat av oppkjøpet fikk Ibas 166 ansatte og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen, Frankrike, Singapore og USA. Ibas har også agenter og distributører i en rekke europeiske og asiatiske land. Til sammen hadde Ibas og Vogon et salg i 2004 på over 163 millioner kroner.

Om Kroll og Kroll Ontrack:
Kroll Inc. (www.kroll.com), er et globalt ledende konsulentselskap innen håndtering og styring av risiko ved databruk. Selskapet er et heleid daterselskap av Marsh & Maclennan Companies Inc. (NYSE: MMC). Et verdensomspennende firma innen bedriftstjenester. Hovedkontoret er i New York og selskapet tilbyr en rekke tjenester innen etterforsking, etterretning, finansielle tjenester, sikkerhet og teknologitjenester i mer enn 65 byer og over 25 land. Kroll Ontrack Inc. (www.ontrack.com), en enhet i Kroll Ontrack, er den største, mest erfarne og teknologisk mest avanserte tilbyder rekonstruksjonsprodukter og tjenester i verden.