Press Release

8. september 2010

Menneskelig svikt årsak til datatap?

I en global undersøkelse nylig utført av Ibas morselskap, Kroll Ontrack, svarer 40 prosent av de spurte blant både private databrukere og bedrifter, at menneskelig svikt er den direkte årsaken til at data går tapt. Dessuten kan Ibas dokumentere at det er feilaktig håndtering av problemet som er den faktiske årsaken til de fleste datatap.

I undersøkelsen, utført med over 2000 respondenter i 17 land fra Nord-Amerika, Europa og APAC, har de som deltok blant annet blitt bedt om å forklare årsaken til deres siste datatap. Menneskelig feil blir oppfattet til å være hovedårsaken, mens 29 prosent mener at maskinvare eller systemene var skyld i tapet.

Erfaringer fra Ibas

Ibas opererer i hele Norden og blir årlig kontaktet av nærmere 3600 privatpersoner der man i stort sett alle tilfeller har mistet tilgang til digitale bilder og musikk. Våre undersøkelser viser også at 1 av 2 bedrifter rammes av en eller annen form for datahavari annethvert år. 23 prosent av våre kundehenvendelser skyldes direkte menneskelige feil som fullstendig eller delvis overskrevne filer og feilslettede filer. 77 prosent skyldes fysiske feil i form av krasj og slagskade, leseproblemer, mekanikk og elektronikk, mens hele 30 prosent av disse skadene faktisk skyldes at PC-er, laptop-er og eksterne lagringsmedier faller i golvet eller mistes under transport. Dermed utgjør menneskelig svikt og uhell 46 prosent.

Hvorfor går data tapt?

Menneskelige feil er i stor grad uhell som er vanskelig å forhindre. Likevel er ikke en enkel feil eller et uhell hovedårsaken til at mye data går tapt. Undersøkelser og erfaringer fra Ibas viser at hver fjerde bedrift har teknisk personell som prøver å utbedre feil på lagringsmedier – og mislykkes. I minst 26 prosent av tilfellene går data tapt på grunn av dette.

- Det finnes svært mange dyktige IT-spesialister rundt i virksomhetene og i de tusen hjem, men rekonstruksjon av data er imidlertid et krevende kompetanseområde. Er man ikke 100 prosent sikker på hvordan man skal håndtere problemet, bør man la være å utbedre problemet på egenhånd. Du risikerer å forverre skaden. Normalt klarer Ibas å redde data i over 80 % av tilfellene, men i tilfeller der selvhjelp er prøvd ut dobles antall saker hvor rekonstruksjon er umulig, sier Øyvind Nyland, leder for datarekonstruksjonsavdelingen i Ibas.

Hvordan hindre videre skade når en disk har krasjet?

Når uhellet først er ute, er det viktig å ta forhåndsregler for å redde lagret data. Nedenfor følger en sjekkliste med gode råd fra Ibas for å hindre videre skade på en disk som har krasjet:

# Frys den aktuelle situasjonen

– Avslutt arbeidet og slå av strømmen for å unngå ytterligere skader på disken.

# Skriv ikke til harddisken

– Lagre ikke informasjon og innstaller ikke programvare på de enhetene du vil rekonstruere data fra. Data som overskrives er umulig å rekonstruere.

# Logisk eller fysisk skade?

– Er det systemfeil, programvarefeil, fysisk skade på disken, har disken vært utsatt for vann eller varme? Fellesnevneren her er slå av strømmen, behandle disken med forsiktighet og rådfør deg med eksperter.

# Bedøm verdien på de data som er gått tapt

- Start med å vurdere verdien på informasjonen som var lagret på enheten. Kontroller om du har lagret informasjonen på andre enheter, backup etc. Vurder hvor fort dataene må være tilgjenglig igjen. Summen av denne vurderingen vil vise deg om du skal kontakte eksterne eksperter eller om du skal forsøke egne tiltak.