Press Release

20. juli 2011

900.000 norske PC-er er utsatt

Hver husholdning eier i gjennomsnitt 2,7 datamaskiner. Av de om lag 900.000 som ikke lenger brukes inneholder hver fjerde sensitiv informasjon som andre lett kan få tilgang til. Dette er et potensielt eldorado for ID-tyver bekrefter en fersk undersøkelse.

En spørreundersøkelse gjennomført for Ibas og Elkjøp viser at oppmerksomheten rundt datakriminalitet er høy i norske hjem. Nesten alle (93 prosent) vet at uvedkommende lett kan få tilgang til personlige data, og ønsker derfor rutiner/verktøy for sikker sletting av data når gamle maskiner skal avhendes.

Kun tre prosent sier at de ikke eier en PC. 12 prosent eier mer enn fem maskiner. Normen er 2,7 per husstand. Fire av ti bekrefter at de har maskiner som ikke er i bruk, og aldersgruppen 35-55 år er den med flest PC-er i boden.

Blant flere årsaker til at så mange PC-er støver ned, sier hver fjerde husholdning at maskinene inneholder informasjon som ikke må komme på avveie. I aldersgruppen over 55 år bekreftet nærmere fire av ti denne frykten. 13 prosent hevder at det er fordi maskinene har feil som gjør at de ikke lenger får tilgang til innholdet. Nesten hver tiende svarer at det er fordi de ikke vet hvor- og hvordan de kan få levert utstyret sikkert til gjenvinning. En mindre del, med overvekt i aldersgruppen 35-54 år, hevdet at det var fordi de ikke visste hvordan dataene skulle slettes.

”Dette betyr at nærmere en million maskiner utgjør en sikkerhetsrisiko. De fleste harddiskene kan bare kobles rett til en ny pc hvis de kommer i hendene på uvedkommende, sier Øyvind Nyland, avdelingsleder i Ibas AS.

To av ti bekrefter at de har levert fra seg PC-er uten å sikre seg at innholdet blir forsvarlig slettet. Hver fjerde person sier at de aldri har levert fra seg en datamaskin.

PC-er inneholder enorme mengder med sensitive data. Familiebilder og video, nedlastet musikk og film, private dokumenter og e-post, internetthistorikk som chatlogger fra facebook, msn og andre sosiale medier er fritt tilgjengelig for de som ønsker å nytte seg av denne informasjonen. Det er heller ikke spesielt vanskelig å ta i bruk maskiner som man trodde var tilstrekkelig sikret.

”Det er mange enkle verktøy fritt tilgjenglig på nettet, der uvedkommende enkelt kan gjenskape brukernavn og passord, og dermed være i stand til å overta identiteten til folk flest”, sier Nyland.

Ibas oppfordrer norske forbrukere til å være mer forsiktige med hvordan de håndterer både ny og gammel informasjon, selv på nedstøvede enheter som man ikke tror har noen verdi for andre.

”Vi må alle lære oss sikkert og permanent å slette data. Selv om mye kan legges til rette i form av mer kunnskap om- og bedre rutiner hos gjenvinningsstasjoner, både kommunale og utenfor ulike elektronikkbutikker, kommer vi ikke utenom det personlige ansvaret. Man plikter aktivt å spørre hvordan data slettes når utrangerte PC-er overlates til andre. Be gjerne om bevis eller sertifikat på sikker sletting”, poengterer Nyland.

Ibas løsninger for sikker sletting av data er tilgjengelig hos Elkjøp.

Om undersøkelen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av analyseselskapet YouGov mot 1002 norske husholdninger i juni 2011 på oppdrag for Ibas og Elkjøp. Alle respondentene ble intervjuet på nett og var jevnt fordelt på kjønn, alder og bosted.