Press Release

27. april 2009

Selvhjelp dobler risiko for totalhavari

55 prosent av alle norske bedrifter har opplevd datakrasj i løpet av de siste to årene, og mange sier de har mistet sensitive data for godt. - Når bedrifter forsøker å rekonstruere data selv, dobles antallet tilfeller hvor rekonstruksjon blir umulig, sier Øyvind Nyland i it-selskapet Ibas.

Meningsmålingsinstituttet YouGov har på oppdrag av IT-selskapet Ibas, nylig gjennomført en landsomfattende undersøkelse blant 511 IT-sjefer og IT-teknikere ved ulike norske bedrifter. Den viser at i hver fjerde bedrift har teknisk personell forsøkt å utbedre feil på lagringsmedium - og mislyktes. I minst 25 prosent av tilfellene gikk kritisk informasjon tapt på grunn av dette

- Det finnes svært mange dyktige IT-ansvarlige i norsk næringsliv. Rekonstruksjon av data er imidlertid et krevende kompetanseområde. Er man ikke 100 prosent sikker på hvordan man skal håndtere problemet, bør man kontakte ekstern ekspertise for rådføring. Hvis ikke risikerer man å forverre skaden, sier Nyland som er avdelingsleder for datarekonstruksjon i Ibas.

Dobler ikke-rekonstruerbare saker

- Vår erfaring er at forsøk på å utbedre problemet på egenhånd ofte fører til at det blir umulig for oss å rekonstruere tapte data i etterkant, sier Nyland. I gjennomsnitt klarer Ibas sine eksperter å rekonstruere tapte data i over 80 % av tilfellene. I tilfeller hvor bedriften har forsøkt å utbedre feilen selv først, dobles antall saker hvor rekonstruksjon er umulig.

1 av 10 rådfører med eksterne eksperter

Datamaskiner og servere blir en stadig viktigere del av nær sagt alle norske bedrifters virksomhet. I følge undersøkelsen sier 70 prosent av alle norske bedrifter at minst en fjerdedel av innholdet på serveren er sensitiv eller virksomhetskritisk informasjon. 82 prosent sier de forsøker å løse et eventuelt datahavari ved hjelp av intern kompetanse først. Kun ni prosent kontakter ekstern ekspertise som en del av prosedyren.

- Å løse problemet internt kan synes å være den raskeste veien ut av en vanskelig situasjon, men risikoen for å ikke lykkes er større. Ikke bare risikerer man at data forsvinner for godt, men det kan bli en lengre, vanskeligere og mer kostbar prosess å rekonstruere innholdet, sier Nyland.

1 av 4 må være i drift innen 30 minutter

Et datahavari kan raskt sette et selskap ut av spill. Hele 26 prosent oppgir at feilen må utbedres innen få minutter for å unngå at skaden går utover ordinær drift. I alt svarer 8 av 10 bedrifter at skaden må utbedres i løpet av den første dagen for å unngå at det påføres stor skade på bedriften.

Mindre datatap enn svenskene

Ifølge undersøkelsen opplevde 32 prosent av bedriftene i Sverige å mislykkes med intern håndtering av datafeil opp mot 25 prosent i Norge. Dette kan henge sammen med at svenske bedrifter har en anelse større tiltro på å løse egne feil. 70 prosent av svenske selskaper mener den interne IT-kompetansen er god nok til å løse slike situasjoner sammenlignet med 65 prosent av de norske selskapene.