Press Release

7. september 2011

SSD og Flash-teknologi er pålitelig, men ikke idiotsikker

Mer enn halvparten har mistet data fra SDD/Flash-enheter.

I følge en ny undersøkelse* på bruk av SSD/Flash-teknologi gjennomført av Ibas sitt morselskap Kroll Ontrack, svarer mer enn 90 prosent av respondentene at det er minimalt med feil med SSD/Flash, og at de anser teknologien som pålitelig. Likevel har hele 57 prosent av respondentene opplevd å miste data med disse løsningene. Videre sier trefjerdedeler av respondentene at de anser gjenoppretting av data fra SSD/Flash som nærmest umulig eller komplisert.

– Korrupte systemområder utgjør 60 prosent av datatap ved SSD/Flash, men fysisk skade, korrupte filsystemer, elektronikk- og brukerfeil er også faktorer. Ved datatap med SSD/Flash er gjenopprettingen mer komplisert da brukerdata er spredd utover mange lagringsbrikker og flere datalag enn tradisjonelle harddisker, der dataene er lagret mer lineært.

Industristandarder for datastruktur på SSD/Flash-medier er ikke fullt ut etablert, noe som ofte krever tilpassede gjenopprettingsløsninger basert på den spesifikke produktleverandør og enhetsmodell/kontrollerbrikker. Med vår ekspertise på SSD/Flash, og løpende investeringer innen forskning og utvikling, kan vi likevel tilby en svært høy gjenvinningsrate på dette området, sier Øyvind Nyland, avdelingsleder for datarekonstruksjon hos Ibas.

Trendene innen datalagringsteknologi går i retning SSD både i forretnings- og konsumentmarkedet. Blant studiens 560 respondenter svarer nærmere 70 prosent at de bruker, eller planlegger å bruke, SSD/Flash-teknologi. Denne høye adopsjonsraten henger sannsynligvis sammen med det faktum at trefjerdedeler av respondentene opplever økt ytelse med disse løsningene i forhold til tradisjonelle harddisker. Mer enn 75 prosent mener samtidig at SSD/Flash-enheter er en tryggere og en mer robust datalagringsteknologi - som i tillegg bruker mindre strøm og dermed er et mer miljøvennlig alternativ.

– Brukeroppfatningen av SSD/Flash-lagring samsvarer i stor grad med fordelene som produsentene fremhever. Hastigheten, påliteligheten og strømbesparelsene som er assosiert med SSD/Flash appellerer naturlig nok til folk. Til tross for de mange fordelene med teknologien, må man være oppmerksom på at datatap fra disse enhetene er økende. Våre tall viser en henvendelsesøkning på 20 prosent det siste året, avslutter Nyland.

*Studien er gjennomført av Kroll Ontrack våren 2011, blant privat næringsliv, hjemmebrukere og offentlig ansatte. Totalt 560 online spørreskjemaer ble besvart.