Press Release

29. april 2012

To av ti stjeler

To av ti tar med seg informasjon fra tidligere arbeidsgiver når de bytter jobb. Menn er verst. Dette viser en nordisk spørreundersøkelse utført for Ibas.

Undersøkelsen utført av YouGov viser at de mellom 51-64 år og med høyest inntekt (+800.000), har størst tendens til å ta med seg selskapsinformasjon ved et jobbskifte. Denne gruppen er også de som gjerne har størst tilgang til sensitiv selskapsinformasjon, og som innrømmer å stjele tidligere arbeidsgivers strategier og planer. Den fremste årsaken er at man vil unngå å gjøre samme jobb to ganger. Resultatene var like på tvers av Norge, Sverige og Danmark.

- Mange føler at de har et eierskap til det de har produsert av rapporter, strategier, planer og presentasjoner, og de står derfor fritt til å ta med seg dette til neste arbeidsgiver, sier Thomas Dahl, sjefsetterforsker i Ibas.

- En av årsakene er at man ikke vet hvor skillet går mellom sensitiv selskapsinformasjon og privat eiendom. Det er derfor grunn til å tro at det er snakk om store mørketall. Det man produserer under ansettelse i et selskap, er i utgangspunktet selskapets eie, og ikke noe man uten videre kan kopiere eller ta med seg. Det er å anse som tyveri og brudd på loven, forteller Dahl.

Ønsker raskere fremgang i ny jobb

Tyveri av informasjon skjer oftest rett før ansatte går fra gammel til ny jobb. Grunnen er at de ønsker å avansere hurtigere ved å oppnå raske resultater på kort tid i ny jobb.

- På dette området er det helt klart menn som er verstinger og som kutter svinger. Nesten halvparten av de som stjeler for å oppnå raskere resultater, er menn med middels inntekt, forklarer Dahl.

Av de som innrømmer å stjele, er nesten seks av ti sikre på at arbeidsgiveren ikke har rutiner som kan avsløre dem. Jo yngre man er, desto mindre bekymret er man for at ugjerningen oppdages. Dette gjelder igjen spesielt menn, mellom 30-40 år, og de med lavest lønn.

Eldre arbeidstagere, og de med middels inntekt er mest bekymret for å bli tatt.

Kvinnene stjeler minst

Totalt sier tre av fire av de som har stjålet at de ikke tror de kommer til å stjele igjen. Over dobbelt så mange menn som kvinner som svarer at det er svært sannsynlig at de stjeler igjen.

Av mennene i denne gruppen er det igjen eldre arbeidstagere mellom 51-64 år som stjeler mest. Mens halvparten av kvinnene sier det er svært usannsynlig at de stjeler igjen ved neste bytte av jobb.

Viktig informasjon kan beskyttes

- Hvis du har konkrete bevis på at ansatte faktisk stjeler informasjon, må man handle raskt og korrekt for å hindre videre spredning av bedriftens verdier til uvedkommende, forteller Dahl. - Bevisene må være konkrete fakta, og i en evt. rettsak vil disse bestrides av motparten. Dermed stilles det store krav til hvordan bevisene faktisk er sikret.

Ibas anbefaler følgende forholdsregler for å unngå å komme i en slik situasjon:

  • Ansettelseskontrakter må klart definere at selskapets informasjon og innhold på elektroniske medier tilhører virksomheten.
  • Kartlegg lagrede bedriftskritiske data og lag planer for hvordan disse skal beskyttes.
  • Begrens tilgangen til bedriftskritiske data avhengig av den ansattes funksjon etter “need to know” prinsippet. Gi personalet klare retningslinjer og gi opplæring i virksomhetens datasikkerhetsrutiner.
  • Innarbeid rutiner der tilgangen til nettverk og bedriftens systemer opphører umiddelbart ved avskjedigelse eller byte av jobb.
  • Bedrifter bør ha et regulert forhold til hvordan e-post og datamateriell skal håndteres når mistanke om misligheter og kriminelle handlinger oppstår.
  • Ved mistanke om interne misligheter, skaff deg tilgang til juridisk og teknisk bistand. Valg av feil fremgangsmåte kan få katastrofale følger!