Press Release

18. juni 2009

Ibas lanserer verdens kraftigste degausser

Ibas lanserer i disse dager verdens mest kraftfulle og moderne degausser for 100 % sikker sletting av lagringsmedier. Den nye degausseren er et resultat av at nye generasjoners harddisker og tapeteknologi krever et sterkere magnetisk felt for å bli slettet 100 %. Produktet er utviklet på Kongsvinger og skal selges i mer enn 30 land.

Ibas er et datterselskap av det USA-baserte sikkerhetsselskapet, Kroll Ontrack og nyskapningen får navnet Ontrack Eraser Degausser 3.0. Degausseren skal inngå i Kroll Ontrack produktspekter verden over og skal selges i 30 land.

En degausser er en kraftig elektromagnet som benyttes til å slette defekte lagringsmedier der vanlig sletteprogramvare alene ikke kan benyttes. Degausseren vil effektivt slette data ved at lagringsmediet blir utsatt for et sterkt magnetfelt som sletter all lageret informasjon på mediet. Ontrack Eraser Degausser genererer 10.000 gauss i senteret av lagringmediet og når en peak-verdi opp mot 18.000 gauss. Den tidligere Ibas degausseren oppnådde en peak-verdi på 11.500 gauss.

Sletter lagre av defekte lagringsmedier

Ibas har de siste årene hatt en stor etterspørsel etter degaussere fra privat næringsliv og det offentlige som ønsker å slette lagre av defekte lagringsmedier. Ofte er dette lagringsmedier med sensitiv informasjon som ikke kan slettes ved hjelp av software. Mange av disse kundene velger også å benytte degausseren for å slette defekte harddisker med gyldig garanti før disken sendes videre til fabrikanten. Veiledende pris for Ontrack Eraser Degausser 3.0. er 125.000,- eks mva.

Personopplysningsforskriften

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften § 2-11 fastslår at lagringsmedier som skal avhendes skal slettes fullstendig og permanent, og om nødvendig destrueres fysisk.

Godkjent av NSM

NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet i Norge, har godkjent Ontrack Eraser Degausser for sletting av magnetisk lagringsmedia som inneholder gradert informasjon til og med hemmelig. Degausseren sletter harddisker, tape, disketter og andre type magnetiske medier med formfaktor 3,5” eller mindre på en miljømessig og sikker måte. Ingen harddisker og nyere tapeteknologi med fabrikkinnspilt servospor vil kunne gjenbrukes, mens eldre tapetyper, disketter og videobånd kan benyttes på nytt.

For hard disker som skal gjennbrukes etter sletting anbefales det profesjonelle sletteprogrammet Ontrack Eraser fra Ibas.

Egenskaper:

 • Mål: 70x45x26 cm
 • Betjening via fjernkontroll
 • Selv-diagnose i funksjonsknapp
 • Effekt: 1kW (110-220 V, 50-60 Hz)
 • Display:
  • Gauss/ feltstyrke i senter- og peakverdi
  • Volt
  • Amper