RAID recovery - Ibas

Feil på et RAID-system?

Ibas har nødvendig RAID recovery kompetanse og erfaring for å rekonstruere utilgjengelige data fra alle typer RAID systemer.

Vi støtter:

 • Alle RAID nivåer, RAID kontrollere eller RAID arkitekturer.
 • Alle typer harddisker, fabrikater eller modeller.
 • Alle typer datatap- rekonstruerer data fra de enkle til de mest komplekse og katastrofale datatapsituasjoner – inkludert virus, naturkatastrofer, sletting ved uhell, systemkrasj, programfeil, maskinfeil med mer.

Vår Remote Data Recovery (RDR) er den raskeste metoden for å gjenopprette data, samtidig som den er meget sikker.

Data Recovery - What to do in case of RAID data loss?

RAID Data Recovery Help

Vår RAID data recovery tjeneste

Ibas støtter alle leverandører, medieformater og operativsystemer med vår RAID Data Recovery tjeneste.

Ibas ingeniører har all verdens kunnskap om RAID lagringsteknologi og kan med hell gjenopprette data fra eldre modeller til de nyeste RAID-konfigurasjoner i markedet. Vi tilbyr en gratis telefon konsultasjon for RAID, NAS, SAN og server datatap.

Første telefonen med vårt kundesenter vil handle om:

 • Avklare hardware, RAID-konfigurasjon, virtualisering-programvare og backup prosedyrer.
 • Vurdering av selve situasjonen, potensielt datatap og hvor feilen ligger.
 • Førstehjelp og råd & tips for å unngå ytterligere tap av data.
 • Vurdere muligheten for at Ibas kan gjøre en Remote Data Recovery.
  • Remote Data Recovery Services - I tilfelle det bare er en harddisk på et RAID som er defekt, er RDR den raskeste, enkleste og mest kostnadseffektive løsningen. En RDR rekonstruksjon vil skje via en kryptert internettforbindelse direkte på din serveren din.
 • Tips og råd for hvordan stenge ned, pakke og transportere inn til vår renromslab, diskutere evt. behov for opphenting.

Du når oss døgnet rundt på 62 78 30 32 og husk det er en gratis konsultasjon.


Hvor fort kan jeg få jobben gjort?

Velg hvilket servicenivå som passer deg!

Bestiller du Express jobber vi 24/7 til dataene dine er ferdig rekonstruert.

Priser og servicenivåer


Vi gjenoppretter data uansett årsak til tap av data

Typiske RAID feil skyldes komponentfeil (harddisker og kontrollerkort), driftsfeil eller feil i applikasjoner. Dette resulterer i utilgjengelige og / eller ødelagte data.

Prosessuelle feil i kjølvannet av en funksjonsfeil, eller et mislykket RAID data recovery forsøk, kan øke skadene.

Sjekk våre tips for å unngå typiske menneskelige feil og andre nødhjelpsfeil.

Vi har erfaring i å utvinne fra alle RAID-nivåer, inkludert:

RAID 0RAID 1
RAID 3RAID 4
RAID 5RAID 1E
RAID 6RAID 5E
RAID 5EERAID 0+1
RAID 10RAID 50
RAID 51
We recover data whatever is the cause of data loss

Historien om RAID

RAID-teknologien har gjennomgått en fantastisk utvikling fra den ble innført for over 15 år siden og frem til i dag hvor den tjener som utmerkete masselagringsløsninger for de fleste større bedrifter.

RAID står for «Redundant Array of Inexpensive Disks» og konseptet som brukes i RAID-systemet er unikt, og den skaper også mulighetene for å gjenskape data hvis harddisk skulle svikte i systemet. Dagens RAID kontrollere kan fortsette å lese og skrive data selv om en disk er "off-line".

RAID oversikt


Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!

Krisehjelp - steg for steg ved RAID havari

 • Hva konkret har skjedd, skaff deg oversikt.
 • Har jeg mistet noe data?
 • Var disse dataene verdifulle og kritiske?
 • Har jeg backup?
 • Hva betyr datatapet økonomisk?

Svarene du får vil kunne være avgjørende for hva slags førstehjelp du starter.

Ofte har du bare en sjanse for å få reddet dataene og å få systemet opp å kjøre igjen.


Vellykket RAID Recovery

Et fatalt diskkrasj kan true en bedrifts eksistens – nedetid, produksjonsstans, tapte kundedata.

Vanligvis får du bare en sjanse til å redde dine tapte data. Vi gir deg riktige råd og førstehjelp. Det er ofte avgjørende for suksess!

Ibas og Ontrack har holdt tritt med en fantastisk teknologiutvikling siden vi oppfant selve data recovery tjenesten for over 30 år siden. I år gjør vi over 50.000 jobber verden over og rekonstruksjon av data er vår passion. Vi gjør det ytterste for at våre kunder skal få ta del av det når dataene leveres. Vi tør å si at vår erfaring og vår ekspertise har skapt verdens beste data recovery prosesser. Til våre kunders trygghet.


RAID recovery tips

Volum reparasjonsverktøy som CHKDSK, er designet for å tvinge filsystemer inn i en konsistent tilstand. Mens dette kan være nyttig på single disksystemer med enkle feil, vil uoverensstemmelser i et volum lagret på et RAID system i de fleste tilfeller skape problemer på et RAID-nivå (dvs. out-of-sync-disker, dårlig gjenoppbygging mm.) Kjører man CHKDSK i slike scenariene kan man skape skadelige irreversible endringer i filsystemets strukturer.

 1. Aldri erstatt en harddisk med feil med en harddisk som var en del av en tidligere RAID system; slett alltid erstatningsdisken før den benyttes.
 2. Hvis en harddisk har uvanlige mekaniske lyder, slå den av umiddelbart og ring for hjelp. Forlater du en mekanisk defekte disk som er påslått, øker sannsynligheten for ytterligere skade, noe som reduserer sjansene for en full datarekonstruksjon.
 3. Sørg for en ny sikkerhetskopi før du gjør endringer i maskinvare eller programvare.
 4. Merk posisjonene til de ulike harddiskene i RAID-systemet før du fjerner dem fra systemet.
 5. Hvis et RAID-system feiler midt i en gjenoppbyggingsprosess, ikke kjør ytterligere gjenoppbyggingsforsøk.
 6. Hvis du ved et strømbrudd merker at filsystemet virker mistenkelig, er un-mountable, eller at dataene er utilgjengelige etter at strømmen er gjenopprettet, ikke kjør volum reparasjonsverktøy.

RAID Recovery Årsaker

Ibas har lykkes i å gjenopprette data fra nesten alle RAID feilscenarier, inkludert:

Menneskelige feil - Re-formatering, re-installering og overskriving av data. Proprietære verktøy tillater oss å gjenoppbygge RAID virtuelt, maskere ut de nye aktive data og reparere det opprinnelige underliggende volumet for å få tilgang til tapte data.


Strømproblemer - Strømbrudd / overspenning kan forårsake betydelige problemer på RAID-systemer. RAID som allerede kjører i en degradert tilstand er spesielt sårbare når strømproblemer kan føre til out-of-sync-disker blir inkludert på nytt i systemet. I disse tilfellene har vi verktøy og kompetanse til å «mappe» data og logisk gjenoppbygge RAID-et i degradert tilstand, før vi virtuelt gjenskaper out-of-sync-diskene for å hente ut de nødvendige data.


Mekaniske problemer og mislykkede ombygginger - Individuelle disker i RAID-systemer kan selvsagt feile. Når et RAID kjører i en degradert tilstand, øker belastningen på de gjenværende diskene betraktelig, spesielt under gjenoppbyggingsprosesser som krever mye mer intensiv lese / skrive-aktivitet enn det som en normalt. I mange tilfeller kan dette føre til ytterligere harddiskfeil og etterfølgende RAID svikt. Ibas har renromslaboratorier som kreves for å gjenopprette diskfeil, kombinert med logiske ferdigheter og verktøy for å gjenoppbygge og reparere filsystemer fra korrupte eller delvis ombygde RAID-systemer.


Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!