Dansk selskap reddet av Remote Data Recovery - Ibas

Dansk selskap reddet av Remote Data Recovery

Support-IT Network driver terminalservere for cirka 300 danske virksomheter, men en feilende harddisk i et SAN hadde nær kostet virksomheten livet. For på disken lå en hel terabyte data fra en av Danmarks største meglerkjeder.

- Da harddisken stoppet oppdaget vi samtidig en feil i vårt backup-system. Vi forsøkte å rekonstruere dataene selv, men det gikk for sakte. I vår kontrakt med kunden var kravene til oppetid klart definert. Hvis vi ikke overholdt dem, ville det utløse et erstatningskrav, som kunne ruinere vår virksomhet. Så de stod vi med et meget alvorlig problem, sier Henning Hansen, direktør, Support-IT Network.

For å få dataene rekonstruert hurtig valgte Hansen Ibas Remote Data Recovery. I løpet av kort tid var dataene tilbake, og Support IT Network overholdt kontrakten med sin storkunde.