Referanser Ontrack Eraser Degausser 3.0 - Ibas

Referanser Ontrack Eraser Degausser 3.0

Bjørnar Eilertsen, IT-ingeniør i Kongsberg Defence & Aeorospace AS

Vi jobber blant annet med utvikling av militært gradert materiale, og derfor var sikkerhet helt avgjørende for vårt valg: Degausseren fra Ibas var den eneste som er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Tidligere foregikk avhendingen av utrangerte harddisker ved fysisk destruksjon hos tredjepart, men vi føler oss langt mer bekvemme med å kunne foreta sikker sletting innomhus.

Det er heller ikke vanskelig å forsvare investeringen økonomisk. Å få sensitive data på avveie – og kanskje bli hovedoppslaget i pressen – ville kunne skadet bedriftens omdømme betydelig. Dette er en liten kostnad å ta for å redusere en slik risiko.

IKT-leder Eirik Wasmuth i Sirdal kommune

”Sirdal kommune investerte i en degausser for et par måneder siden, og så langt har den absolutt svart til forventningene. For oss representerer degausseren en solid besparelse, både økonomisk og tidsmessig. Jeg ble faktisk overrasket over at den ikke kostet mer.

Slettingen foregår svært raskt, og over tid er det ikke tvil om at vi kommer til å spare betydelige beløp i forhold til alternativene. Hittil har vi brukt den på rundt 100 utrangerte harddisker, men harddisker som fremdeles er i produksjon, må etter hvert byttes ut. Våre harddisker inneholder sensitiv informasjon, for eksempel taushetsbelagte personopplysninger fra legekontorer, barnevern og sosialkontor.”

IT-leder Torbjørn Olsen i Innherred samkommune (Levanger og Verdal kommuner)

”Vi kunne ganske enkelt ikke klart oss uten degausseren fra Ibas. Når 700-800 PCer skal skiftes ut hvert eneste år, er du nødt til å ha et praktisk, enkelt og sikkert system for sletting. Den nye degausseren trenger ingen ladetid, og dermed er harddisken slettet på et par sekunder. Tidligere hopet det seg opp mengder av utrangerte disker som skulle til sletting i Trondheim, men nå gjør vi dette straks harddisken tas ut.

Vi syntes heller ikke prisen var spesielt høy. Avhengig av hvor lang levetid degausseren vil være, kommer hver sletting til å koste mellom 10 og 50 kroner. Alternative slettemetoder ville ha kostet langt mer.

Jeg vil også fremheve den gode kundebehandlingen man får hos Ibas. De ansatte er veldig imøtekommende, og jeg tror kompetansen deres må være helt unik i Norge.”