Renrom i verdensklasse - Ibas

Renrom i verdensklasse

Sikkert miljø

Ibas og Ontracks renrom verden over er et sikkert miljø med CCTV-overvåking. Nøkkelpersonell er sikkerhetsklarert av Forsvaret og vi følger strenge IT sikkerhetsprotokoller som revideres årlig.


«Clean benches»

Har du en harddisk med en mekanisk skade bør denne åpnes i et egnet miljø for å unngå uopprettelig skade. Våre renrom har spesielle arbeidsbenker konstruert med HEPA-filtrere som fjerne partikler ned til 0,5 mikrometer i diameter. Arbeidsbenkene og våre arbeidsstasjoner er ordnet i spesialiserte områder basert på den type media: 2,5, 3,5 IDE, SATA-stasjoner, USB-stasjoner, SAS, SCSI, SSD, flash, telefoner, nettbrett og servere. Alle arbeidsbenkene følger ISO 14644-1 class 5 standarder.


Forskning og utvikling

Gjenoppretting av data krever spesialistkompetanse og kunnskap om de mekaniske aspektene av harddisker og datalagringsteknologier. Ved siste opptelling hadde Ibas og Ontrack over 500 proprietære software og hardware verktøy, utviklet gjennom våre 30 årene i bransjen. For å holde tritt med den teknologiske utviklingen innen datalagring, har Ontrack 200 programvareutviklere for å skrive ny koder eller designe nye verktøy for å legge til rette for våre kunder.


Opplæring

Ingeniører arbeider på ulike teknologier, fra tradisjonelle harddisker til solid state og flash-minne. Ibas og Ontrack samarbeider tett med mange produsenter for å utvikle verktøy for gjenoppretting av data. Disse verktøyene er utviklet, testet og rullet ut til de globale kontorer der ingeniørene læres opp til å bruke verktøyene på kundesaker. Vanligvis tar det to år for en ingeniør å lære basic verktøy og metoder i en data recovery lab før de spesialiserer seg på eksempelvis forskjellig lagringsteknologier.

Avansert utstyr

Nærmere inspeksjon av harddiskhodene er vanlig prosedyre for å oppdage mekaniske problemer med en harddisk som er fysisk skadet. Høykvalitets mikroskoper som ofte blir brukt i medisinsk laboratorieforskning, finner man også i våre lab. Disse er spesialkonstruert for å klare å justere og tilpasse lese- og skrivehodene i en harddisk. Noen harddisker har opptil åtte hoder og fire lagringsplater og det er selvsagt svært viktig at nano-toleransene blir opprettholdt slik at ingen plater og hoder kommer i direkte kontakt med hverandre.


Kvalitet

Ingeniører kan arbeide på flere harddisker i ulike stadier av selve datarekonstruksjonsprosessen. Med proprietære kopieringssprogrammer, kan en harddisk få sin imagekopi fra alle deler av platene som ikke er fysisk skadet. Vi jobber alltid med en imagekopi og aldri direkte på kundens media. Dette sørger for en optimal sikkerhet for kunden og dermed også best mulig resultat da vi kan jobbe med en imagekopi uten å være redde for å lage mer skade på den skadede kundedisken.


Imaging

En imagekopi blir kopiert ut til våre servere og selve rekonstruksjonen blir fullført av et logisk data recovery team som lagrer de ferdige rekonstruerte data på en ekstern harddisk som pakkes for forsendelse til kunden.  Når dataene er kopiert ut til nye medier, er hver fil validert for å sørge for at det er av god kvalitet og en Verifile-rapport blir genereret slik at kunden kan sjekke om de mest viktige dataene er til stede og er i god stand. Når vi jobber med RAID eller SAN vil ingeniørene ta image av hver disk og deretter gjenoppbygge RAIDet.


Reservedeler

Vi har et enormt stort lager av reservedeler og gamle harddisker for å sikre en rask oppstart på en jobb. Ontrack håndterer en World Wide reservedelsdatabase hvor ingeniører verden over kan søke etter deler. Hvis for eksempel kontoret i Tyskland har deler Ibas trenger i Norge sendes disse i ekspress ofte imens disken fra kunden er underveis.


Ontrack Degausser

Sletting av data

Ibas beholder gjerne din ødelagte harddisk for deler og vi ivaretar selvsagt at gamle data blir slettet. Dette utføres enten ved hjelp av våre software løsninger eller ved bruk av vår degausser.


Sikker sletting

En av våre ingeniører vil alltid overvåke og kvalitetssikre at slettingen utføres 100 %.