Restore mail, mailbokser, Exchange servere og Office 365 miljøer - Ibas

Restore mail, mailbokser, Exchange servere og Office 365 miljøer

Data Managment Recover

Gjenopprett e-post

Finn mistede, slettede og arkiverte e-postkasseinnhold raskt og lett. Hvis en kollega ved et uhell sletter en importert e-postmappe, kan du gjenopprette den i løpet av få minutter og kopiere elementene direkte inn i kollegaens e-postkasse – alt sammen fra din egen skrivepult. Hvis din Exchange-server krasjer, kan du bruke Ontrack PowerControls til å gjenfinne alle elementer siden den siste backupen.


Gjenopprett hele e-postkasser

Mange virksomheter har store kostnadsutfordringer knyttet til å opprettholde og vedlikeholde en stadig voksende e-post lagring. Uansett om du administrer 50 postkasser med verdifull informasjon eller 50.000, kan gjenopprettingen av arkiverte e-postkontoer være uutholdelig treg med normale recovery-prosesser.

Ontrack PowerControls lar deg søke i alle postkasser i et arkiv. Vår teknologi trekker bare de elementene som passer eksakte søkeparametere, og rekonstruerer e-postkasseelementer fra en tidligere full backup direkte inn på Exchange-driftsserveren eller direkte inn i nye eller eksisterende .pst-filer. Dette eliminerer behovet for å opprette tidkrevende og dyre sikkerhetskopier av hver enkelt e-postkasse.

Du kan bruk Ontrack PowerControls for å rekonstruere:

  • Hele e-postkasser, mapper eller individuelle meddelelser.
  • Vedlegg, kontakter, kalenderelementer.
  • Databaseelementer i offentlige mapper.
Data Managment Mailbox Recovery

Data Managment Comprehensive Exchange Recovery

Spar tid og penger

Poenget med Ontrack PowerControls er at du sparer penger og kostbar tid ved å eliminere behovet for brick-level backup, redusere rekonstruksjonstiden og minimere behovet for automatisk arkivering av slettede elementer. Da det ikke kreves noen endringer i dine eksisterende backup-rutiner, sparer Ontrack PowerControls Exchange-administratorene for mange ergrelser som normalt forbindes med gjenopprettelser, rekonstruksjon og analyse.

Arkivgjenoppretting

Internasjonale lover og regler påvirker norske virksomheter som opererer utenlands. På grunn av at det skal være mulig å ettergå historiske data er det nødvendig å beholde arkiverte e-post. Hvis du skal søke i historiske data vil det være en tidkrevende oppgave uavhengig om du jobber med 50 e-postkasser eller 50.000.  Ontrack PowerControls løser alle disse vanskeligheter innenfor Microsoft® Exchange Server og Office 365 miljøer på en enkel måte.

Gjenopprette backup

Du kan enkelt gjenopprette enkeltelementer, inkludert individuelle postkasser, vedlegg, mapper eller meldinger, direkte til din driftsserver eller PST-fil for enkel aksess. Eller kopier innhold fra en mailboks til en Office 365 mailboks.

Gjenopprett kun det du trenger

Ontrack PowerControls inneholder en avansert søkefunksjon som kan søke på tvers av alle arkiverte e-postkasser. Dette er raskere enn å søke igjennom hver enkelt e-postkasse eller å analysere en gammel backup som først må bringes online igjen. Dermed kan administratorer være i stand til å reagere raskere på interne forespørsler med en forenklet gjenopprettingsprosess.

Gjenopprette e-post fra tape

Du kan redusere tid, kompleksitet og antall potensielle problemer når du slipper å sette opp flere gjenopprettingsservere for å gjenopprette tape. Ontrack PowerControls lar deg kopiere hele postkasser til et annet lokasjon slik at data kan behandles på et senere tidspunkt.

Arkiver Office 365 mailbokser

Ontrack PowerControls tillater administratoren å arkivere mailbokser til tidligere ansatte. Ved å eksporter tile n PST fil kan man enkelt stenge ne dog fjerne evt. Vedlikeholdsavgifter for en mailbox, samtiddig som data sikres for ettertiden.

Utvid mulighetene med tapegjenoppretting

Ontrack PowerControls brukere kan ytterligere forbedre produktets egenskaper med unike ExtractWizard Agents. ExtractWizard Agenter er spesialdesignet for spesifikke tape gjenopprettingsbehov og til ekstrahering og gjenoppretting av tidligere online backup til en annen lokasjon enn en Exchange-server, noe som eliminerer behovet for en recovery server.