Sikring og analyse av backup tape - Ibas

Sikring og analyse av backup tape

Backup tape inneholder et øyeblikksbilde av de virkelige data på backuptidspunktet.

Tape lagrer ofte data som ikke er tigjengelig andre steder. Spesielt hvis data er blitt slettet i forkant av et beslag ved igangsetting av en etterforskning.

En analyse av backup kan gi spor av stor verdi.

 • Gjenskape bevis fra filer, dokument eller andre bevis fra tape
 • Tilgang på utilgjengelig bevis
 • Mulighet til å analysere defekte eller uleslige taper
 • Mulighet til å lese taper selv om hardware og software mangler hos kunden
 • Lav kostnad da bare relevant informasjonen gjenskapes
 • Erfarne teknikere gir sterke bevis

Ring 62 78 30 32

Kontakt oss!
Defekt backup tape

uleslige tape

Defekt tape

Tape er egentlig ikke mediet for langtidslagring av data. De blir uleslige over tid. Et annet problem er ofte at software og hardware som ble benyttet i backupprosessen er skrotet og erstattet av et annet system. Vanlige utforsringer:

 • Gamle taper som er blitt lagret feil eller blitt utsatt for transportskader
 • Utilsiktet overskriving, feilaktig sletting eller formattering
 • Ødelagte bånd
 • Gamle formater som ikke går å lese

Vi anbefaler alltid bruk av eksterne spesialister når det skal hentes ut data fra tape. Hvis tape data skal brukes i en rettslig prosess må data ha vært sikret på en juridisk riktig måte.


Du slipper å bygge opp det gamle systemet ditt

Med våre tjenester slipper du å gjeninnstallere hele det gamle it-systemet ditt. Våre digitale etterforskere har tilgang til alle våre verktøy for å lese gamle backup taper.

Vår fremgangsmåte reduserer kostnader og øker effektiviteten når e-post, filer og dokumenter skal gjenopprettes. Samtidig ivaretas beviskjeden med korrekt og erfaren håndtering under prosessen.

Vi hjelper dere med lovmessige krav

Det finnes lovmessige krav til oppbevaring av data over lengre tidsperspektiv mange virksomheter må leve opp til.

Ibas har teknikken og kunnskapen til å rekonstruere data fra alle mulige typer backup taper. Vi har egentutvikjlet programvare som gjør det mulig å lese data fra i prinsipp alle tilgjengelige backupprogram og systemer. Vi har også på lager mange forskjellige tapestasjoner som ikke er å få kjøpt på markedet lengre.


Migrering fra tape

Hvis du har planer om å migrere din backkup til nye løsninger, er det vesetlig at du ikke mister historiske data.

Det er ikke uvanlig at vi finner 4-5 forskjellige backupformat når vi skal bistå kunder med migrering fra eldre backupsystemer. Hvis noen av disse tapene har lesefeil, vil deler av arkivet forsvinne. Vi kan bistå med å gjenskape informasjon fra tape med lesefeil, og vi har kompetansen til å migrere alle mulige arkivløsninger til nyere og mer moderne løsninger.

Migrering fra tape

Vi leser alle mulige taper

Kontakter du oss slipper du å lete etter en gammel tapestasjon eller en gammel softwarelisens.

Det finnes utallige typer backup taper, og alle har forskjellige versjoner. Dette er en oversikt over de vi mest er i kontakt med:

 • Sony’s Advanced Intelligent Tape (S-AIT)
 • Digital Data Storage (DDS)
 • Digital Linear Tape (DLT)
 • Linear Tape Open Ultrium (LTO )
 • SuperDLT
 • AIT
 • QIC
 • 1/2" Open Reel
 • Cartridges
 • Mini data catridge
 • SLR
 • DAT
 • VXA

Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!