Sletting av data – hvorfor bry seg? - Ibas

Sletting av data – hvorfor bry seg?

Ibas blir gjerne kontaktet for å redde data som er blitt utilgjengelige når en harddisk krasjer, er utilsiktet slettet eller i et hav av andre scenarier. Men hvor går folk hvis de absolutt vil ha sine data slettet for alltid?

Når du skal beskytte dine mest sensitive elektronisk informasjon, trenger du en policy for datasletting i din datalagringsstrategi. Da er det kun et godt råd som gjelder - benytt sertifiserte løsninger som garanterer at dine data ikke havner på avveie når du faser ut lagringsutstyr i din bedrift.

Mange virksomheter har dokumenterte retningslinjer for hvor lenge ulik informasjon, eksempelvis regnskapsdata og kunderegistre, skal lagres. Men mange av de samme virksomhetene har ikke klare retningslinjer for håndtering av data som ikke lenger trenger å være lagret eller tilsvarende for avhending av gamle PC-er, harddisker, servere og andre datalagringsenheter.

Ny lovgiving i Europa i 2015

EU General Data Protection Regulation har som mål å forene personvernlovgivninger for å møte utfordringene i den digitale tidsalder og spesielt styrke beskyttelsen av personopplysninger på nettet. Når den blir vedtatt som lov, vil den kreve at alle virksomheter som håndterer EU-innbyggernes data skal slette personlig informasjon på forespørsel, eller når dataene ikke lenger skal benyttes..

Ibas og Ontrack har kartlagt at 57 prosent av 660 Europeiske IT-ledere som deltok i undersøkelsen, tror de vil være direkte påvirket av denne lovgivningen.

Tre av fem (61 %) IT–sjefer har ikke rutiner som kreves i ny lovgivning.

Mer enn halvparten (55 %) har ikke kartlagt hva slags avhendingspolicy de trenger i sin virksomhet

Høye bøter

Det er stor fare for at virksomheter som neglisjerer sletting kan bøtelegges fra € 250.000 - 0,5 % av den globale omsetningen for mindre lovbrudd, og opptil € 100 millioner eller 5 % av den årlige globale omsetningen for mer alvorlig brudd.

«Skrote» lagringsmedier

Kommandoene "delete" eller "format" beskytter ikke data fra å bli gjenopprettet. Selv en PC-nybegynner kan kjøre en data recovery software på disken og gjenopprette de fleste slettede filene. Fysisk ødeleggelse ved hjelp av en elektrisk drill, hammer, slegge eller andre verktøy reduserer absolutt mulighet for datarekonstruksjon, men Ibas har bevist mang en gang hvordan det er mulig å gjenopprette data fra harddisker som er blitt knust og som tilsynelatende er døde.