Sletting av data - Ibas

Data på avveie – hvorfor bry seg?

EU General Data Protection Regulation har som mål å forene personvernlovgivninger for å møte utfordringene i den digitale tidsalder og spesielt styrke beskyttelsen av personopplysninger på nettet. Ibas og Ontrack har kartlagt at 57 prosent av 660 Europeiske IT-ledere som deltok i undersøkelsen, tror de vil være direkte påvirket av denne lovgivningen.  Vi gir deg innsikt i hvorfor det er viktig å bry seg om sine data.

Fem vanlige slettemetoder – som alle er usikre

Når det gjelder sikker sletting, finnes det en rekke måter å "slette" data fra et medium på. Men ingen av dem garanterer at informasjonen blir borte for godt.

  • Del-kommandoen oppdaterer kun en tabell som forteller operativsystemet at filen er slettet. Innholdet av filen eksisterer selv om den jevne bruker ikke kan få den frem.
  • Formateringskommandoen oppdaterer tabeller som sier at alle filer og kataloger er slettet, men fjerner ikke data fysisk fra mediet.
  • Det er vanskelig å garantere at data fysisk er overskrevet. En bruker kan ikke kontrollere når og hvor data lagres på mediet fordi systemet mellomlagrer. Filsletteverktøy sletter kun filer og enkelte partisjoner, aldri hele harddisken.
  • Selv om et lagringsmedium blir knust, er informasjonen fortsatt tilgjengelig.
  • Selv om du bruker avmagnetisering for å slette data, er dette ikke alltid tilstrekkelig. Du må vite hvor kraftig magnetfelt som må til, og hvor lenge den spesifikke disken skal utsettes for feltet.

Overskrive med programvare

Når du velger å bruke programvare må du være sikker på at verktøyet skriver direkte til harddisken uten bruk av operativsystemet. Du må være sikker på at alle data blir fysisk overskrevet.

Et godt råd er å spørre om verktøyet du vurderer kan generere et sertifikat for 100 % sikker sletting og om programvaren er sertifisert av sikkerhetsinstitusjoner verden over.

Velger du våre programvareløsninger for datasletting har du mulighet til enten å gjenbruke eller selge media trygt etter slettingen.  Ved hjelp av et styringssystem kan man fjernstyre andre datamaskiner i nettverket slik at disse kan slettes uten at man fysisk trenger å være tilstede på den aktuelle lokasjonen. Slettesertifikatene lagres sentralt i systemet slik at lisenskontrollen og internkontrollen ivaretas på en utmerket måte.

Ibas tilbyr Blancco software for sletting av PC-er, servere, LUN, Virtuelle disker, smarttelefoner og nettbrett, flash media og individuelle filer og mapper.

Overskrive med programvare

Degaussing

Degaussing

Degaussing vil effektivt slette data ved at lagringsmediet blir utsatt for et enormt sterkt magnetfelt som derav sletter all lageret informasjon på mediet.

Vår Ontrack Eraser Degausser 3.0 genererer en peakverdi på 18.000 gauss i senteret av harddisken, sterkt nok til å slette sikkert iht. Oersted verdier produsentene oppgir på sine forskjellige lagringsmedier.

Du kan også få dine lagringsmedier slettes hos Ibas hvis du ikke har et volum som forsvare kjøp av egne løsninger.


5 gode råd ved utrangering av gammelt PC-utstyr:

  • Ta stilling til hvordan ønsker du å utrangere maskinen, gi den vekk, brukt salg eller til gjenvinning.
  • Vurder om det er behov/ønske for å gjenbruke lagringsmediene, dette kan påvirke valg av slettemetode.
  • Hvis du overlater maskinen til andre, sørg for å få vite hvordan data skal slettes.
  • Skaff dokumentasjon på at data virkelig blir slettet.
  • En bedrift eller virksomhet bør etablere en enhetlig sikkerhetspolicy som inkluderer rutiner for sletting av data. Normalt vil pc-er, hjemme-pc-er, kopimaskin, printere, telefaks, PDA, telefon, mobiltelefon, nettbrett og digitalkamera inneholde virksomhetens egne data.

Slettesoftware

Ibas tilbyr Blancco software for sletting av PC-er, servere, LUN, Virtuelle disker, smarttelefoner og nettbrett, flash media og individuelle filer og mapper.


Styringssystem for datasletting

For å kunne balansere kostnader, effektivitet og sikkerhetskrav knyttet til en stadig økende datamengde, trenger organisasjonen et sentralisert og profesjonelt styringssystem for datasletting (Data Erasure Management - DEM). Blancco Management Console er en unik løsning som gjør det mulig å styre sletteprosessene online. Dette sikrer en effektiv og komplett DEM prosess.

Styringssystem for datasletting

Softwareløsninger

Hosted Erase:La Ibas administrere ditt slettemiljø! Registrer deg som bruker og begynn å slett. Hosted Erase er et sentralisert web-basert tjeneste som håndterer rapportering og lisenskontroll. Enklere blir det ikke.
Sletting av harddisk:En rask, effektiv og fleksibel totalløsning for sletting av data på PC-er, bærbare, servere og lagringsmiljøer, som muliggjør trygg avhending eller gjenbruk.
Sletting av mobil:Sikker masse sletting av data på Android, iOS og Windows smarttelefoner og nettbrett.
Sletting av flash media:Slett flash media som har vært brukt i smarttelefoner, nettbrett, nettverksrutere, fotoapparat e.l.
Sletting av filer:Slett filer eller mapper på PC-er, servere og virtuelle maskiner som er i aktivt bruk, for å forhindre datalekkasjer.
Sletting av LUN:Sentralisert sletting av logiske disker som LUN og virtuelle maskiner i et aktivt lagringsmiljø.
Management Console:Styringssystemet er utformet for å understøtte prosessen med avhending av IT utstyr, inkludert distribusjon av sletteprogramvare, håndtering av maskinvaren samt rapportering av sletteprosessen for revisjonsformål.

Ontrack Eraser Degausser 3.0

Ibas har de siste årene hatt en stor etterspørsel etter degaussere fra større privat næringsliv og det offentlige som ønsker å slette lagre av defekte lagringsmedier som et stuet bort i lagerlokaler. Lagringsmedier som er full av sensitiv informasjon men som umulig kan slettes ved hjelp av software. Mange av disse kundene velger også å benytte degausseren for å slette defekte harddisker med gyldig garanti før disken sendes videre til fabrikanten.

Degausseren sletter defekte lagringsmedier der vanlig sletteprogramvare alene ikke kan benyttes. Degausseren vil effektivt slette data ved at lagringsmediet blir utsatt for et enormt sterkt magnetfelt som derav sletter all lageret informasjon på mediet.

Slettingen vil kun ta 4 sekunder.

Ontrack Eraser Degausser sletter harddisker, tape, disketter og andre type magnetiske medier med formfaktor 3,5” eller mindre på en 100 prosent sikker måte. Ingen harddisker og nyere tapeteknologi med fabrikkinnspilt servospor vil ikke kunne gjenbrukes, mens eldre tapetyper, disketter og videobånd kan benyttes på nytt.

Hvis man har behov for å gjenbruke fungerende harddisker kan disse slettes med de profesjonelle programvareløsningene vi også tilbyr. Når harddisken er slettet med dette verktøyet kan den gjenbrukes etter at partisjonering og formatering er utført.