Slett virtuelle data - Ibas

Slett virtuelle data

Sletting av LUN

Sletting av LUN

Slett virtuelle maskiner, enkeltdisker samt LUN på en sikker måte ved hjelp av Blancco LUN Eraser.

Programvaren gir dataadministratorer et verktøy for å håndtere datasikkerhet i et aktivt lagringsmiljø, og tilbyr sentralisert støtte for sletting og overskriving av såvel fysiske disker som logiske disker i et operativt miljø under en rekke ulike operativsystemer.

Rask og kostnadseffektiv løsning

Fjerning av data på logiske enheter og fysiske disker sparer tid og penger sammenlignet med å måtte bytte ut og ødelegge fysiske disker eller bygge opp lagringskonfigurasjoner på nytt.

Detaljerte rapporter og revisjonsspor sikrer uderstøttelse av regelverk og standarder

Sammen med Blancco Management Console inneholder programmet omfattende datainnsamling og rapportering av all sletting som blir gjort over nettet eller på de individuelle harddiskene. Man får full kontroll over prosessen med fortløpende revisjonsspor basert på XML-rapporter. Dette sikrer at organisasjonen støtter både internasjonale sikkerhetsstandarder og strenge bransjeregelverk som f.eks. PCI DSS, HIPAA og SOX.Multiple plattformer Blancco LUN Eraser sletter disker i Windows, Linux og Unix miljøer. Enhver enhet som kan monteres i et system støttet av Windows, Linux eller UNIX og hvor denne løsningen er installert, kan slettes på en sikker måte.

Filsletting på Virtuelle Servere

Vi tilbyr en kraftfull kombinasjonsløsning for å håndtere sletting av utvalgte filer på virtuelle servere.