Sletting av mobil - Ibas
Sikker sletting av mobil

100 % sikker sletting av mobil

Blancco Mobile Device Eraser er utviklet for å håndtere sikker sletting av internt og eksternt minne på smarttelefoner.

Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger kan rekonstrueres i ettertid. Derfor er ikke det tilstrekkelig for å sikre deg at data blir slettet permanent. Med Blancco Mobile Device Eraser blir alle brukerdata som epost, kontakter og tekstmeldinger, slettet permanent, slik at telefonen trygt kan gjenbrukes eller selges. Programvaren kan også håndtere nettbrett.

Rask og enkel sletteprosess

Blancco Mobile Device Eraser gjør sletteprosessen enkel og sikker. Den automatiserte prosessen kan settes opp på noen få minutter. Prosessen er svært effektiv og gjør at en enkelt operatør kan slette flere hundre smarttelefoner daglig.

Omfattende støtte

Blancco Mobile Device Eraser støtter følgende plattfomer:

  • iOS (iPhone & iPad)
  • Android
  • BlackBerry
  • Symbian
  • Windows Mobil

Løsning for sikker sletting

Du kan ikke bare slette data på en smarttelefon eller gjenopprette fabrikkinnstillingene. Det er ikke en tilstrekkelig sletting da data som ligger igjen, enkelt kan gjenskapes. Blancco Mobile Device Eraser eliminerer risikoen for uforsvarlige lekkasjer gjennom full sikkerhet og fullstendige revisjonsspor for hver smarttelefon som blir slettet.


Detaljerte rapporter og revisjonsspor

Sletterapporten inneholder detaljer som:

  • Telefonens navn og modell.
  • IMEI kode.
  • Operatørdetaljer.
  • Lagringskapasitet.

Kompatibel med Blancco Management Console som sikrer en komplett avhendingsprosess og sammenhengende revisjonsspor.