Audit og katalogisering - Ibas

Audit og katalogisering

Tape audit, katalogisering og indeksering

Alle selskaper har gjennom sin historie lagret viktig informasjon på backup medier for å sikre at dataene er tilgjengelige for ettertiden. Disse dataene er lagret med ulike kombinasjoner av hardware, software og operativsystemer.

Ibas kan foreta en audit, katalogisering og indeksering av dine backup-taper for å sikre raskere aksess og identifisering av innholdet i tapearkivet.

Hvis du har backup-medier som er dårlig merket må du få identifisert innholdet før du evt. velger å slette mediet.

Ibas kan bidra til å redusere risikoen for å ødelegge viktige data som skulle ha blitt arkivert ved å tilby audit og indeksering. I tillegg kan en arkiv-gjennomgang bidra til å redusere kostnadene forbundet med hvilke backup-medier som det fortsatt skal være mulig å aksessere.

Migration Services

Tape Audit Prosess

Prosessen kan tilpasses dine spesifikke behov, men vil omfatte minst en vurdering av følgende:

  • Gjennomgang av arkivet og de tilgjengelige backup media som for tiden er lagret. Vanligvis vil noen av disse mediene ikke være støttet av dagens backup-system, mens andre vil være i full orden. 
  • Er alle mediene støttet av dagens driftssystemer? Ikke alle IT-avdelinger kan lese, gjenopprette eller migrere kassetter fra før år 2000. Det er viktig å vite hvilken type lagringsteknologi du har i huset og kontrollere at ansatte har kompetansen som kreves for å få tilgang til eldre data.
  • Ligger det historiske data som kan slettes på mediene? Det er vesentlig å ha trygge rutiner på hvilke data som kan slettes og ikke. Dette sikrer også at ansatte har riktig tilgang til data og det sikrer at historiske data ikke kommer på avveie.
  • Er lagringsmediet sikkert lagret og fungerer det? Det er viktig å jevnlig teste status på tape arkivet for å unngå ødelagte bånd som du trenger for å gjenopprette data.

Katalogisering av innhold på media

Katalogisering av innhold på media

  • En omfattende elektronisk katalogisering og utarbeidelse av en oversikt over alle lagrede data som er lagret på hver tape.
  • Dataintegritet: Full-tekst eller metadata, ustrukturert data og e-poster, enten fra Exchange, Lotus Notes eller noen annen plattform.
  • Støtte for alle standard tape og mediaformater som LTO eller DLT tapearkiver.
  • Fysisk sjekk på media
  • Rapport av uoverensstemmelser.


Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!