Tape recovery - Ibas

Tape recovery typer

Tapte data på tape kan gjenopprettes enten det er feil på softwaren for backup, feil på tapestasjonen eller at tapen er skadet.

Hvis du skal gjenopprette Microsoft Exchange EDB eller PST fra et tapearkiv, migrere fra backuparkivet, gjenopprette data fra skadede sikkerhetskopier, audit og indeksere ditt arkiv eller duplisere / de-duplisere dine tape data, kontakter du Ibas for et gratis tilbud skreddersydd til ditt behov.

Eksempler på data vi har gjenopprettet:

 • Microsoft Exchange-postbokser fra LTO 5 kassetter.
 • 5 år gamle transaksjonskvitteringer lagret på DSS-2 / DAT kassetter.
 • Valgresultater fra to tiår lagret på Exabyte 8mm backup tape.
 • Tape som er delvis overskrevet, inkl. DLT.
 • Hurtigslettet eller delvis overskrevne data fra LTO (Ultrium) tape.
 • Tape som er skadet av kjemikalier og røyk.
 • Tape som har vann, røyk eller er brannskadet.

Tidskritisk tape gjenoppretting

Vi forstår at moderne IT-avdelinger, utstyrt med forskjellige systemer og programmer for å drifte ordinært vedlikehold, samt oppgradere systemene, er svært opptatte mennesker.

Spørsmål om gjenoppretting fra sikkerhetskopier med en utfordrende tidsfrist er ikke favorittsporten til IT.

Ibas har produkter og tjenester for rask gjenoppretting av tapte Microsoft Exchange-elementer, ofte raskere enn bedrifter kan gjøre selv.

Gjenoppretting av mail fra Microsoft Exchange

Ibas tilbyr EDB og PST-fil extraction fra Microsoft Exchange mail. Ved hjelp av en tidligere full backup kan vi gjenopprette mailkontoer til nye medier, server eller til en ny eller eksisterende PST-fil.

Ontrack PowerControls er et enkelt men likevel effektivt verktøy for kopiering, søking, gjenoppretting og analysering av data direkte fra Exchange-database og informasjonslagerfiler. Det er utformet til å hjelpe Exchange-administratører med å tjene sine interne kunder på en bedre måte.

PowerControls for Exchange

Elementer som kan gjenopprettes inkluderer:

 • Komplett mailkontoer, mapper eller enkeltmeldinger.
 • Vedlegg, kontakter, kalenderoppføringer.
 • Felles mapper og databaser.
Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!

Vi støtter alle system, all software og alle merker.

Gjenoppretting fra tape

 • Støtter LTO1, LTO2, LTO3, og LTO4 inkl. hurtigslettet og delvis overskrevne media(NB: kun data som ikke er overskrevet på tapen kan gjenopprettes, i likhet med vår nåværende kompetanse innen DTL-overskriving).
 • Super DLT, DLT8000, DLT7000, DLT II, DLT III, DLT IV, TK50/TK70
 • Sony AIT, AIT2 og AIT3
 • Travan Data Cartridge
 • 1/2" Open Reel og Cartridge som 7-track, 9-track, 3480, 3490, 3570, 3590, 9840
 • DC2000 mini data cartridge
 • Og mange flere....

Gjenoppretting fra backupformat

 • Arcserve
 • Legato Networker
 • Veritas Nettbackup
 • Microsoft datatape-backup
 • Unix datatape-backup (cpio, dump og tar)
 • Og mange flere.....

Årsaker til feil på tape og tap av data

 • Ødeleggelse av data – operasjonelle feil, skader på tapen eller overskrivning ved uhell forårsaket av at man har satt inn eller delvis formatert feil tape.
 • Fysiske skader – ødelagt tape, skitne drev, utgått tape og skader forårsaket av brann, flom eller andre naturkatastrofer.
 • Softwareoppgraderinger – umulig for nye applikasjoner eller servere å lese data på tapen.

Gjenopprettingsprosess for tape

 • Data Recovery er mye mer enn bare å bytte deler. Dedikerte R&D-medarbeidere i Ontrack og 30 års erfaring gir oss fortrinn i gjenoppretting av tape.
 • Taper og tapedrev demonteres forsiktig, undersøkes og testes.
 • Patenterte verktøy "tvinger" enheten til å lese rundt området som er skadet for en vellykket gjenoppretting av dataene.
 • Tapen speiles, kopieres og overføres til et nytt system.