Våre eksperter - Ibas
James Farnell

JAMES FARNELL
Customer Relationship Manager, Continental Europe, Legal Technologies

James Farnell er kundeansvarlig for KLDiscovery i kontinental-Europa. James er første kontaktpunkt for klienter og koordinerer og allokerer nødvendige ressurser til kundene.

James bistår kundene og koordinerer tjenestene for  dataetterforskning- og andre løsninger for håndtering av elektroniske bevis for bl.a. rettstvister, voldgift og interne etterforskninger. Han håndterer også spørsmål vedrørende bistand ved regulatoriske tilsyn i Europa.

James har tidligere jobbet som advokat innenfor Intellectual Property. James benytter seg av egen erfaring fra rettstvister og konfliktløsing når han skal tilby løsninger som dekker kundens ønsker og behov. James har vokst opp i Brussel og snakker flytende fransk.


Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!