Bjørn Krok

BJØRN KROK
Digital Forensics Team Leader, Nordics

Bjørn leder det nordiske dataetterforskningsteamet og har mer enn 20 års erfaring innen fagfeltene IT-sikkerhet, IT-systemhåndtering, dataetterforskning og prosjektledelse. Bjørn har bred erfaring fra en rekke forskjellige etterforskninger og granskinger, særlig innen IP-tyveri, korrupsjon samt eierstyring og selskapsledelse.

Bjørn fokuserer på klar kommunikasjon, rådgivning og å bygge langvarige kundeforhold. Han bruker sin brede kunnskap erfaring innen Ediscovery, prosjektledelse, IT-sikkerhet og dataetterforskningfor å håndtere komplekse saker.

Han har også erfaring med å presentere bevis både som rettsoppnevnt sakkyndig og som ekspertvitne.


James Farnell

JAMES FARNELL
Customer Relationship Manager, Continental Europe, Legal Technologies

James Farnell er kundeansvarlig for Kroll Ontrack i kontinental-Europa. James er første kontaktpunkt for klienter og koordinerer og allokerer nødvendige ressurser til kundene.

James bistår kundene og koordinerer tjenestene for  dataetterforskning- og andre løsninger for håndtering av elektroniske bevis for bl.a. rettstvister, voldgift og interne etterforskninger. Han håndterer også spørsmål vedrørende bistand ved regulatoriske tilsyn i Europa.

James har tidligere jobbet som advokat innenfor Intellectual Property. James benytter seg av egen erfaring fra rettstvister og konfliktløsing når han skal tilby løsninger som dekker kundens ønsker og behov. James har vokst opp i Brussel og snakker flytende fransk.


Ring oss på 62 81 01 00

Ring oss på 62 81 01 00

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!