Sjekke om du sletter sikkert? - Ibas

Verify Data Erasure 

Verifikasjon av sletteprosessen

Ibas har verktøy og ekspertise til å gjennomføre en analyse av ethvert lagringsmedium for å avgjøre om data er fullstendig slettet.

Ibas tilbyr en verifikasjon av sletteprosessen til store selskap, lagringsleverandører, teknologiprodusenter og andre. Vår tjeneste resulterer i en rapport som verifiserer at data er slettet slik at man kan være trygg på at datasikkerheten er ivaretatt.

Er det viktig å verifisere?

Flere selskap har satt søkelyset på hvordan datasikkerhet praktiseres som følge av flere historier om datalekkasjer og lagringsmedier på avveie de siste årene. Sletteverifikasjon er et avgjørende punkt i ethvert datasikkerhetsopplegg. Det er den eneste måten man kan forsikre seg om at data er fullstendig fjernet i forbindelse med gjenbruk eller avhending av lagringsmedier.

Hvorfor er det nødvendig med fullstendig fjerning?

Tyveri av sensitive data: Dersom man lar sensitiv informasjon være igjen på lagringsenheter som er skadet eller skal avhendes, vil organisasjonen stå i fare for å bli utsatt for tyveri eller utilsiktet eksponering, noe som kan få juridiske konsekvenser.

Dårlig kontroll av intern tilgang til data: Bruk av sletteverifikasjon på en ansatts datamaskin etter at vedkommende har sluttet i selskapet– og før maskinen overlates til en annen ansatt – bidrar til å begrense tilgangen til sensitiv informasjon.

Brudd på regler og forskrifter: Regler knyttet til personvern og arkivering pålegger en organisasjon å sørge for både sletting og arkivering av ulike data. For å operere i tråd med regelverket må godkjente prosedyrer etableres. Slettesoftware eller degaussing vil bidra til at selskapet kan oppfylle disse kravene på en bedre måte.

Vår prosess

Klargjøring av media - Lagringsmediet (HDD, SSD, etc) blir klargjort ved at det skrives kjente, spesifikke datamønster i forkant av sletteprosessen. Dette kan utføres enten av Ibas eller av kunden selv.

Saneringsprosessen - Mediet blir så sanert ved hjelp av kundens egen saneringsprosess. Dette kan utføres enten av Ibas eller av kunden selv.

Gjennomføring av grundig analyse - Lagringsmediet blir så grundig gjennomsøkt og analysert på jakt etter rester av data. Dette inkluderer analyse av brukerdata, ødelagte blokker, områder for tilleggslagring etc.

Generering av detaljert rapport - En sluttrapport blir overlevert til kunden med detaljer om hvordan largjøring, sletting og analyse ble gjennomført samt resultatet av analysen.