VMWare recovery - Ibas

De vanligste årsakene til tap av data i VMware er:

 • RAID-feil.
 • VMFS sitt filsystem på ESX-serveren er skadet.
 • Sletting av filer på VMFS.
 • VMDK er skadet.
 • Formatering og reinstallering på VMFS-volumet.
 • Sletting av filer på en virtuell maskin.

Ibas er alene om å klare å løse kompliserte datahavarier på virtuelle systemer som Microsoft Hyper-V, Oracle VM VirtualBox, Citrix XenServer og selvsagt VMware vSphere.

VMware recovery er en svært kompleks prosedyre, men her finner du de sentrale begrepene du trenger å vite.

Det viktigste nå er å unngå ytterligere datatap.

Ring
62 78 30 32
umiddelbart for gratis VMware recovery råd.


I nært samarbeid med VMware

Ibas og Ontrack har vært en VMware partner siden 2008 og siden den gang har vi gjennomført tusenvis av VMware-jobber, ofte i et nært samarbeid med VMWare.

VMWare supportsentre er oppdatert med informasjon om våre tjenester, og per i dag har vi løsninger for følgende VMWare produkter: VMware ESX/ESXi; VMware Server; VMware Workstation and VMware Fusion.


Datakrasj i virtuelle harddisker

 • Re-formaterte VMware ‘Datastore’. Dette volumet lagrer alle data som er knyttet til de virtuelle volume.
 • Feil i virtuelle disk filer (VMDK eller VHD).
 • Feil I VMFS datastore volumer.
 • Slettet virtuelle disk filer (VMDK eller VHD).
 • Feil i Guest filsystemene.

Virtuelle lagringssystemer har økt lagringskompleksiteten, men de abstrakte virtualiserte lagringskonseptene er svært lik SAN, NAS, og iSCSI LUN. Benytter du Nettsky-løsninger vil dine data sannsynligvis være lagret på virtuelle disker og systemer fra din leverandør.

Viktig: Hvis virtuelle disk filer eller data er en del av et datahavari er det svært viktig å stoppe bruk av datastore volumet på host serveren.

Spør om råd før du starter å feilrette, Ibas ingeniører er tilgjengelig 24/7.

Gjenoppretter data fra følgende:

 • Virtuell infrastruktur:
  • VMware Infrastructure 2 og 3, VMware vSphere 4 og 5
 • Virtuell server:
  • VMware Server, VMware ESX
 • Virtuell filsystem:
  • VMFS, NTFS, FAT, EXT, MAC, etc.
 • Virtuell workstations:
  • VMware Workstation (alle versjoner)

Menneskelige feil ødelegger

VMware software for virtualisering har gjort det mulig for bedrifter å styrke serverhardware, CPU-prosessfordeling og virtualisering av lagringsmedier. Til tross for dette opplever mange brukere tap av data. 65 % av våre VMWare-jobber er menneskelige feil og for mange virksomheter blir et datatap svært ødeleggende da mer verdifulle data er lagret i et system.

Menneskelige feil ødelegger

Ring oss

Ring oss på 62 78 30 32

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!

Våre internasjonale tips for å unngå ytterlige datatap

Deleted or Missing Virtual Machine/VMDK

If you suspect data loss the first requirement is to record any information you know about the missing or deleted Virtual Disk. Relevant data includes: Virtual Disk size, thick or thin provisioning, VM name, Guest File System and the type of data contained.

Next, reduce reads and writes to the affected Datastore. If the Datastore contains active, thin provisioned Virtual Machines, power them down as soon as possible. Whatever you do, don't migrate any active VM (Storage vMotion or otherwise) to or from the affected Datastore without first speaking to a Data Recovery professional. You may unwittingly increase the complexity of the VMware data recovery and could reduce the chances of retrieving the data.

In case of a VM with missing or deleted snapshots, don't power it on. And if the machine is currently running, power it down as soon as possible.

Corrupt VMFS Metadata or inaccessible Datastore

To minimise problems, never attempt to recreate the datastore and if you are investigating the LUN yourself, ensure that Read Only access is used.

Mechanical failures and RAID/Storage issues

Never replace a failed drive with a drive that was part of a previous RAID system; always zero out the replacement drive before using it. If the drive is making unusual mechanical noises, turn it off immediately and get assistance. Just as in the physical server environment, leaving a mechanically failing drive powered on increases the likelihood of further damage and significantly reduces the chances of a full recovery.

Exclamation mark

Tip: Label the drives with their position in a RAID array before removing them from your system.

If a RAID system fails in the middle of a rebuild process, do not run further rebuild attempts. Never migrate VMs to or from a suspect RAID, and if you do need to shut down or power cycle your RAID hardware, ensure all VMs and VMware hosts are gracefully shut down first.

Corruption inside Guest OS

Don't try to run volume repair utilities (such as CHKDSK) or defragmenter utilities on suspected corrupt Virtual Disks as this can exacerbate problems.

If you find that more than one VM shows signs of corruption, you may have a problem at the storage level. Power down the machines and consult a VMware data recovery professional as soon as possible.

Datatap på VMware, Hyper-V, Citrix Zen and other Hypervisors

Hvis du fortsetter å aksessere datastore volumet i en virtuelle host server ved et datahavari, risikerer du å overskrive virtuelle disk fildata. Vi har sett mange administratorer benytte “thin-provisioning” eller andre recovery teknikker. Denne teknologien øker antall virtuelle disk filer, og disse filene kan i verste fall overskrive originaldata som går tapt.

Ibas var den første recovery leverandøren som utviklet løsninger for virtuelle systemer, og er i dag anerkjent og sertifisert av leverandørene av slike systemer. Våre ingeniører vet hvordan data er lagret på virtuelle host servere. Sterke relasjoner til VMWare og Microsoft hjelper vårt utviklingsteam å knekke pioner jobb der våre verktøy i utgangspunktet ikke strekker til.

Prøv oss hvis ulykken rammer, vi strekker oss så langt som overhodet mulig for å løse din sak raskest mulig.

Datarekonstruksjon I Microsoft Hyper-V Virtual Systems

Ibas har nå en rekke suksesscaser på Microsoft Hyper-V og kombinert med en unik erfaring med NTFS og VHD host og guest operativsystemer representerer Ibas og våre internasjonale Ontrack kolleger den ypperste kompetansen i verden.

Vår Remote Data Recovery (RDR) er den raskeste metoden å gjenopprette data, samtidig som den er meget sikker. Selve rekonstruksjonen utføres over en kryptert internettforbindelse, som benytter en proprietær protokoll.


De vanligste årsakene til tap av data i Microsoft Hyper-V er:

 • Uforsiktig implementering av virtuelle plattformer.
 • Dårlig håndtering av proprietære data.
 • NTFS feil.
 • Tradisjonelle RAID and hardware feil.
 • Slettet eller feil I filer lagret I VHDs.

Redder virtuelle data i følgende situasjoner:

 • Korrupte NTFS volumer.
 • Korrupte Virtual Hard Disks (VHDs).
 • RAID eller andre hardware feil.
 • Slettede data ved rene uhell.

… og fra Microsoft virtuelle plattformer:

 • Microsoft Hyper-V.
 • Microsoft Virtual Server.
 • Microsoft Virtual PC.